Instagram

Školní sportovní klub AŠSK ČR při Gymnáziu Žďár nad Sázavou, p.s. sdružuje každý rok asi 100 členů ve věku 4-99 let. Členové ŠSK jsou převážně studenti naší školy, které doplňují studenti a žáci ostatních škol, ale i studenti bývalí a budoucí. V rámci našeho ŠSK nabízíme studentům možnost navštěvovat v odpoledních hodinách florbal dívek nižšího gymnázia, florbal chlapců a dívek vyššího gymnázia, dětský folklorní soubor Kamínek a několik tréninkových skupin posilovny chlapců i dívek.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com