Instagram

Projekt Erasmus+ dokončen aneb Don´t Get Off Your Bikes!

29. 11. 2017 Mgr. Michaela Kondýsková štítky: Projekty a mezinárodní akce Get On Your Bikes, Europe´s Back In Business!

31. srpna jsme úspěšně dokončili projekt Get On Your Bikes, Europe´s Back In Business!

31. srpna jsme úspěšně dokončili projekt Get On Your Bikes, Europe´s Back In Business! Výsledky naší práce můžete vidět na projektových stránkách. Jsou to především trasy s videodokumenty o zajímavých místech, tipy a rady, jak vést cestovní kancelář a marketingovou kampaň, jak zorganizovat úspěšný cyklovýlet, a také instrukce, jak opravit závady.

O zážitcích z cest po Německu, Lotyšsku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku a Rumunsku jste si mohli počíst v našich reportážích, občas to byla skutečně jízda! Doufáme, že jsme naše studenty a příznivce naší školy inspirovali, nejen aby nasedli na kola a tomuto sportu se občas věnovali, ale aby dodržovali zásadní pravidla a aby nepohrdali helmou.

Děkujeme vedení školy, Městu Žďár nad Sázavou a rodičům našich studentů za podporu. Jsme vděční, že jsme mohli cestovat a něco prožít, jsme také vděční, že jsme se odevšad zdraví vrátili. 

Cykloprojekt nebyla samozřejmě jediná mezinárodní spolupráce, takže CK Gymzr funguje i letos, ale nových plánů máme taky hodně. Ještě v tomto školním roce vás budeme informovat o dalších možnostech mezinárodní spolupráce a cestování. 

Gymnázium Žďár – škola pro světoběžníky!

Gymnázium Žďár nad Sázavou se opět zapojilo do projektu Erasmus+, podporovaného Evropskou unií – jmenuje se Get On Your Bikes, Europe´s Back in Business!

Projekt se zaměřuje se na cyklistiku, její propagaci a propojení s podnikáním. Jednacím jazykem projektu je angličtina, cílem je podpora sportu, poznávání světa a jeho kultur, ekologie, zároveň také povzbuzuje studentskou kreativitu, touhu učit se a využívat moderní technologie. Studenti se také učí proaktivnímu přístupu k práci a základům PR.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com