Instagram

Studenti si zvolili své téma pro nový mezinárodní projekt

27. 9. 2021 Mgr. Roman Veselský štítky: Projekty a mezinárodní akce

Na konci minulého školního roku se rozběhl projekt Education for Sustainable Development (ESD), v rámci nějž bude skupina studentů z 2. ročníku řešit téma vhodnosti travnatých luk v urbánních oblastech na příkladu našeho města.

Během tohoto dvouletého projektu účastníci vycestují do zahraničí a navštíví rakouskou (v Sankt Pöltenu), francouzskou (v Remeši) a finskou školu (v Tampere), které se do projektu rovněž zapojily. Studenti z partnerských škol se v projektu věnují svým vlastním tématům z oblasti udržitelného rozvoje. My jim budeme s jejich výzkumy nápomocni a oni na oplátku nám. 

Někteří účastníci odpovídají, proč si zvolili právě téma květnatých luk v centru města. 

Libuše Drahotská (Sx): „Toto téma jsme vybrali, protože jsme nějaké pro projekt potřebovali. Již několikrát se řešilo v lokálním tisku a louky v centru Žďáru se mnohým občanům nelíbí. Rádi bychom se jím tedy zabývali a objasnili, zda je vhodné louky sekat méně často, či není.“ 

Filip Němec (Sx): „Všiml jsem si, že město některé travní porosty nechává vyrůst, a zajímá mě, zda vyšší tráva prokazatelně ochlazuje centrum města v letních měsících.“ 

Šárka Zvolánková (2.A): „Já nejsem obyvatelka Žďáru, a tak si nejsem vědoma toho, že se neposekané louky občanům nelíbí. Mně osobně toto téma přijde velmi nosné pro studentský výzkum a už teď se těším, jak budeme výsledky naší práce prezentovat na zahraničních setkáních s našimi vrstevníky.“ 

Projekt je financován z programu Erasmus+. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com