Instagram

Kolotoč zahraničních cest projektu ESD zahájen u nás

26. 4. 2022 Mgr. Roman Veselský Šárka Zvolánková štítky: Projekty a mezinárodní akce

Mobility v rámci projektu ESD z programu Erasmus byly zahájeny setkáním u nás. Měli jsme tak možnost nastavit laťku našich projektových setkání a myslíme, že se nám to podařilo.

V rámci projektu Education for Sustainable Development k nám v týdnu od 14. do 18. března přicestovali studenti a jejich vyučující z Rakouska a Francie. Finské partnery jsme měli pouze “na drátě”. Hlavním cílem bylo blíže představit téma vzrostlých luk v centrech měst, které náš tým zpracovává. 

Společný program začal v úterý, kdy jsme se ráno seznámili a poté jsme se pustili do workshopů. Jednotlivé týmy si mohly vyzkoušet práci s moderními měřicími přístroji, navrhnout vhodnou travní směs do našeho města či pod mikroskopem zkoumat pletiva kořenového systému trav.

Odpoledne jsme vyrazili do nedalekých Počítek, kde pro nás hnutí Krajina připravilo aktivitu týkající se bližšího poznání využití krajiny Žďárských vrchů. 

Ve středu jsme vycestovali do Pelhřimova, kde probíhal program na spřáteleném gymnáziu. Den jsme strávili účastí na zajímavých workshopech ve škole, ale i v centru města, kde jsme se rozhlédli z místní věže a navštívili prima cukrárnu.  

Čtvrtek byl ve znamení prezentování naší mobility na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou panu starostovi a zástupcům kraje. Následovala společná zábavná aktivita, díky které jsme poznali skrytá zajímavá místa v našem městě.

Odpoledne jsme absolvovali prohlídku Muzea nové generace a kostela na Zelené Hoře. Celý týden jsme uzavřeli společným tvořením plakátů s hlavním tématem projektu a rautem na žďárském zámku. 

Myslíme, že tento týden byl pro všechny zúčastněné přínosný nejen díky novým poznatkům z přírodovědných předmětů. Uvědomujeme si, že navázání nových přátelství a procvičení cizích jazyků je benefit, který nám mezinárodní spolupráce také přináší. 

Projekt je financován z programu Erasmus+. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com