Instagram

Úžasné divadlo fyziky

5. 10. 2021 RNDr. Dita Čížková štítky: Fyzika

Ve středu 22. 9. 2021 navštívilo naši školu netradiční divadlo ÚDiF. „Herci“ tohoto divadla se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní fyzikální jevy zábavnou a interaktivní formou, a probudit v nich tak nadšení z pozorování světa kolem nás.

Tentokrát jsme pro studenty nižšího gymnázia vybrali téma Příběh žárovky. Studenti si mohli například vyzkoušet, jak velkým zdrojem napětí mohou sami být, viděli spoustu zajímavých pokusů a dozvěděli se řadu informací o vývoji a principu fungování žárovky.

Pro studenty vyššího gymnázia bylo připraveno obtížnější téma Světlo + světlo = tma. Studenti viděli několik pokusů s polarizací světla a dozvěděli se o jejím využití v běžném životě. Většina z nich se v rámci představení poprvé setkala s interferencí a difrakcí světla v podobě názorných pokusů.

Doufáme, že se studentům představení líbilo, a děkujeme členům ÚDiFu za velmi pěkná vystoupení a popularizaci fyziky.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com