Instagram

Tour de elektrárny

17. 6. 2019 Ing. Jan Havel Žaneta Slámová Marek Veselý štítky: Fyzika Exkurze

Úterý 4. 6. a středa 5. 6. patřily exkurzi kvinty a sexty do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice.

Prohlídka se odehrávala v informačním centru JE Dukovany, které je zpracované velmi poutavým a interaktivním způsobem. Viděli jsme v provozu mlžnou komoru detekující radioaktivní záření, velké modely zobrazující v řezech elektrárnu, ukázky palivových tyčí, kontejner CASTOR na vyhořelé palivo a mnoho dalšího. Zajímavý byl také náhled do simulátoru tzv. velínu neboli řídicího centra elektrárny, který je přesnou kopií reálného velínu. Pro některé z nás bylo poučné zjistit, jaké všechny nároky musí splňovat operátor jaderné elektrárny. Z bezpečnostních důvodů jsme bohužel neměli možnost navštívit vnitřní provozy elektrárny, přesto jsme viděli spoustu zajímavých věcí a dozvěděli se něco nového.

Po vydatné porci informací o JE Dukovany jsme se přesunuli do dalešické vodní elektrárny. Jedná se o přečerpávací elektrárnu s nejvyšší sypanou hrází v ČR. Přečerpávací znamená, že může elektřinu vyrábět, nebo při reverzním provozu ukládat pro pozdější použití. Zde jsme navštívili výrobní prostory elektrárny ukryté v útrobách hráze. Viděli jsme složitý systém trubek, ventilů a obslužných zařízení, masivní ocelová potrubí spojující vtokový objekt s elektrárnou a mnoho dalšího. Venku před hrází jsme si mohli detailně prohlédnout Francisovu turbínu, která slouží jako pohon generátoru (když elektrárna vyrábí elektrickou energii) i jako čerpadlo (když elektrárna ukládá elektrickou energii do potenciální energie vody).

Exkurze nám přiblížila situaci v české energetice a někteří z nás už se těší, že se v třetím ročníku zúčastní Jaderné maturity a v budoucnu možná usednou na křeslo hlavního operátora jaderné elektrárny.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com