Instagram

Pozdvihni své digitální já!

28. 6. 2022 Ing. Jan Havel štítky: Informatika

Během uplynulého školního roku probíhal ve spolupráci Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a mnoha škol včetně našeho gymnázia projekt DigiMe. Projekt si za hlavní cíle kladl posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ, zatraktivnění IT a technických oborů, podporu inovativního myšlení a podnikatelské dovednosti u žáků.

Naším hlavním úkolem bylo zpřístupnit základním školám část know-how v oblasti volnočasového rozvíjení žáků v polytechnických kroužcích. Připravili jsme tedy pro žďárské ZŠ několik workshopů, v nichž se žáci mohli seznámit s technologiemi programování, robotiky nebo 3D skenování a 3D tisku.

Největší oblibu si získala práce s Micro:bity. Tento mikropočítač „do kapsy“ umožňuje zvládnout základy programování a dále je rozvíjet. To si studenti vyzkoušeli integrací Micro:bitu do motorizovaného podvozku, a tak získali programovatelné robotické autíčko, které učili plnit rozličné úkoly.

Pokročilejší práci a programování přímo psaním kódu si vyzkoušeli při práci s Arduinem.

3D skenování a 3D tisk si žáci vyzkoušeli, když se pokoušeli skenováním vytvořit „otisky“ (neboli 3D modely) sebe sama. Takto vytvořený 3D model si následně žáci upravili a vytiskli na školní 3D tiskárně.

Další složkou projektu byla výměna zkušeností, kterou jsme realizovali například při setkání s českými i rakouskými partnerskými školami. Porovnáním české a rakouské situace se ukázalo, že po stránce IT vybavení na tom české školy nejsou mnohdy vůbec špatně.

Celý projekt ukázal, jak přínosná může být těsnější spolupráce mezi školami, a to jak vertikálně (různé stupně vzdělávání), tak horizontálně (různé školy stejného typu).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com