Instagram

Dana Drábová na GymZR

31. 1. 2019 Alžběta Slámová fotografie: Mgr. Lubomír Doubek štítky: Fyzika

Ve čtvrtek 24. ledna se aula zaplnila učiteli, současnými studenty i studenty z projektu Vzdělávat se lze v každém věku. Tito všichni se přišli podívat na přednášku paní Dany Drábové, která je mimo jiné předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Její přednáška s názvem „Svět (a) energie“, kterou pro nás, coby partnerskou školu, zařídila společnost ČEZ, trvala asi hodinu.

Úvodem personalistka ČEZ paní Linda Navrátilová přítomné seznámila s projekty, stážemi a přednáškami, kterých se naši studenti mohou zúčastnit v jaderné elektrárně Dukovany. Pak už na řadu přišla paní Drábová.

Její přednáška začala vysvětlením pojmu energie a (věřím, že pro většinu přítomných neznámé) jednotky „energetický otrok“. Potom popsala několik velmi zajímavých statistik a grafů, např. závislost spotřeby energie na HDI (indexu lidského rozvoje státu). Z tohoto grafu vyplynulo, že při určité výši spotřeby energie se již dále nezvyšuje tento index. Také jsme se dozvěděli, jak které vynálezy a průmyslové revoluce ovlivnily spotřebu energie a z jakých zdrojů byla tato energie vyrobena. Podle paní Drábové spotřeba energie nadále poroste podle dosavadních trendů. V závěru přednášky porovnala různé druhy elektráren a na obrázcích ukázala některé postoje lidí ze států Evropy k výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách.

Nakonec bylo této české jaderné fyzičce položeno pár dotazů. Myslím si, že každý se dozvěděl aspoň něco nového a každý si na problematiku energetiky mohl utvořit svůj vlastní názor. Samozřejmě nám je ctí, že takto významná osobnost jaderné fyziky a politiky si našla čas a navštívila naši školu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com