Instagram

Nebojte se němčiny

18. 5. 2017 Mgr. Klára Ptáčková štítky: Němčina

Angličtina dnes už patří do základní jazykové výbavy, zaměstnavatelé ji při náboru nových pracovníků berou jako samozřejmost a často k ní žádají druhý jazyk. V České republice velmi často vyžadují znalost němčiny – především proto, že Německo i další německy mluvící země jsou velmi dobrými obchodními partnery. Mimo to, pokud někdo sní o studiu v zahraničí a nemá zrovna na prestižní školy ve Velké Británii nebo USA, s dobrou němčinou najde vynikající vzdělání u sousedů. To samé platí také o práci.

Z tohoto důvodu si některé studentky oktávy (Barbora Homolková, Michaela Janovská, Anna Nováková a Barbora Smékalová) stanovily vyšší mety, než je maturita z německého jazyka, a rozhodly se zúročit své studium v mezinárodních zkouškách. V letošním a minulém školním roce absolvovaly na Státní jazykové škole v Brně nebo na Goethe-Institut Tschechien v Praze ústní a písemnou zkoušku Zertifikat Deutsch úrovně B2, ve které obstály s výbornými výsledky.

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Jedná se o oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát, který potvrzuje pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Tato zkouška je např. nutná pro zájemce o studium na německé vysoké škole nebo samozřejmě slouží jako doklad o pokročilé znalosti němčiny pro budoucího zaměstnavatele.

Doufáme, že svým úspěchem budou inspirovat i další němčináře z našeho gymnázia.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com