Instagram

Lednové novinky španělštinářů

27. 1. 2019 Mgr. Lenka Formanová štítky: Španělština

Leden a s ním i nový rok začal báječně! Španělům nosí dárky Tři králové, a tak zavítali i k nám.

Zuzka Plevová z oktávy se jako první studentka v historii naší školy odvážila a zúčastnila se mezinárodní zkoušky DELE v Praze na Instituto Cervantes a ve zkoušce obstála. Jako první z našich studentů se může prokázat diplomem ze španělštiny pro cizince jazykové úrovně B1, který je uznávaný ve firmách a ve školách po celém světě. Moc gratulujeme!

V prvních lednových dnech navštívila opět naše město bývalá španělská lektorka a kamarádka Rebeca Benítez. Moc rádi jsme ji zase po půl roce viděli a už se moc těšíme v dubnu za ní, kdy plánujeme jazykový kurz v Alicante.

Další mezinárodní návštěva, která se přijela podívat pod pokličku hodin španělštiny, byla Mamen Rebo, Španělka z Extremadury – učitelka angličtiny ve Španělsku. Měla velký zájem poznat náš systém výuky, popovídat si se studenty a zahrát si s nimi nějaké jazykové hry.

 „Un gran día de enseñanza del español en un Instituto Checo. Tenemos mucho que aprender del respeto que existe hacia el profesor y de la existencia de los valores básicos,“ řekla o našich studentech Mamen. Byla to pro ni zajímavá zkušenost. Dodává, že by se současní španělští studenti měli hodně učit respektu, který existuje na naší škole k profesorovi, a že by se měly připomínat základní hodnoty.

O našich aktivitách týkajících se španělštiny vyšel článek v Boletínu Asociace učitelů španělštiny. Je napsaný v češtině a najdete ho na stránce 15. Je to ohlédnutí za 2. ročníkem festivalu v našem městě Dny hispánské kultury.

Konec ledna se nese v duchu pololetní klasifikace, ale také přípravy na školní kolo konverzační soutěže, tzv. olympiády, která se bude konat 12. 2. 2019. Dva nejlepší z každé kategorie mají šanci reprezentovat školu na krajském kole, které se bude konat na našem gymnáziu 18. 3. 2019 a které vítěze posouvá do kola celostátního. Studenti tak mohou získat možnost dostat se na studium hispanistiky bez konání přijímacích zkoušek. Tak držíme palce!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com