Instagram

Zajímavé osobnosti z praxe ve výuce ZSV a ČJ

11. 8. 2021 Mgr. Lukáš Bořil Mgr. Lenka Nováková štítky: Přednášky Český jazyk a literatura Základy společenských věd

Uplynulý školní rok proběhl převážně formou distanční výuky. I když se asi všichni učitelé i studenti těšili na návrat do školních lavic, výhodou distanční výuky bylo to, že jsme si mohli vyzkoušet nové metody výuky. Zapojení odborníků z praxe bylo jednou z nich. Odborníci se na výuce na naší škole podíleli i před distanční výukou, ale online vzdělávání umožnilo snazší zapojení zajímavých osobností do výuky. Nespornou výhodou online výuky je to, že si učitelé mohou do svých hodin pozvat jakéhokoliv hosta „zvenčí“, aniž by se museli ohlížet na vzdálenost, kterou bude muset urazit, nebo na čas, který stráví jejich host na cestě.

Základy společenských věd

V základech společenských věd se studenti 1. ročníku setkali v online hodině s novinářkou Marcelou Svobodovou, která má bohaté zkušenosti ze světa médií. Tématem hodiny byla nejen mediální gramotnost a to, jak přijímat informace a pracovat s mediálními produkty, ale také se hovořilo o fungování redakce či každodenní pracovní náplni novináře.

Více o mediální gramotnosti, factcheckingu či fungování médií se mohou zájemci dozvědět např. na https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/.

Český jazyk

V českém jazyce se studenti kvarty setkali s jazykovědkyní Klárou Dvořákovou. Paní Dvořáková pracuje v Ústavu pro jazyk český AV a věnuje se zejména jazykovému poradenství, ale také např. pragmalingvistice. Studenty seznámila s fungováním jazykové poradny a na zajímavých příkladech ukazovala pestrost a krásu českého jazyka. Beseda proběhla díky projektu „Pozvěte vědce do online výuky“.

Takto hodnotili online besedu s paní Dvořákovou studenti kvarty:

Překvapilo mě množství dotazů, které poradna denně dostává. Zároveň jsem se trochu pobavila nad tím, že lidé do poradny občas zavolají i kvůli věcem, které se češtiny vůbec netýkají. Přenáška byla velice zajímavá. Paní Dvořáková nás poutavě seznámila se svou prací a vysvětlila nám, co obnáší. Myslím si, že to bylo zajímavé zpestření výuky a další přednášky bych určitě uvítala.
Vendula Doležalová

Nejvíc mě zaujalo slovo přehršle, protože má zajímavou historii a ani jsem nevěděl že takové slovo existuje. Přednáška se mi líbila, protože byla velmi informativní a zajímavá. Prezentovala dobře a dobře se to i poslouchalo. Další podobné zapojení odborníků by podle mě bylo dobré.
Tran Dang Hai

Nejvíce mě zaujalo, že se při studiu českého jazyka dozvíte mnoho zajímavých věcí z různých oborů a jiných cizích jazyků. Přednáška se mi opravdu líbila. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací a bylo vidět, že paní Dvořáková o českém jazyce mnoho ví, a že ji to baví. Další přednášky bych určitě uvítala.
Adéla Stupková

Více o jazykové poradně mohou zájemci zjistit zde: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html

L. Bořil


Ve středu 14. dubna si díky tomu mohli kvintáni našeho gymnázia vychutnat naprosto jinou online hodinu českého jazyka, neboť se tím, kdo vedl hodinu, stala paní Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český. Paní Jílková se stejně jako další vědci zapojila do projektu „Pozvěte vědce do online výuky“, který se konal za podpory Akademie věd České republiky. Projekt měl svůj jasný cíl, a to co nejvíce zpestřit studentům online vyučování.

V našem případě paní Jílková opravdu dostála svému slibu. Vzhledem k tomu, že se při své vědecké práci zabývá hlavně stylistikou, elektronickou komunikací a fonetikou, byla její přednáška zaměřena na spisovnou výslovnost v médiích i v běžné komunikaci. Nejzajímavější se ale pro studenty stala část věnovaná onomastice, o čemž svědčily četné dotazy v závěru přednášky.

L. Nováková

A takto hodnotili přednášku studenti kvinty:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com