Instagram

Nebojte se vědy

1. 6. 2018 Vendula Trdá Mgr. Eliška Výmolová štítky: Zeměpis Fyzika Přednášky Český jazyk a literatura

V maturitním týdnu měli studenti našeho gymnázia možnost zjistit, zda se nebojí vědy. Do auly gymnázia zavítali tři odborníci z Akademie věd České republiky a studenti se seznámili se třemi různými vědeckými obory.

V pondělí přednášela Mgr. Lucie Jílková, Ph.D, na téma Češtiny v České televizi, v úterý RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., o předpovědi počasí v mediích a na závěr to byl Ing. Radek Kolman, Ph.D., který studentům představil modelování a simulaci v technice a inženýrství.

Co si studenti z přednášek odnesli si přečtěte v textu Venduly Trdé z 2. B. 

Jak se mluví v televizi aneb čeština je těžká věc

Čím se zabývají pracovníci v Ústavu pro jazyk český v Praze? Jaké nejčastější chyby dělají v České televizi a na co bychom si měli dávat pozor i my? Na všechny tyto otázky odpověděla Mgr. Lucie Jílková, Ph.D., v Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou studentům druhých ročníků.

Studenti žďárského gymnázia se v pondělí 21. 5. zúčastnili hodinové přednášky z oboru lingvistiky a stylistiky textu od paní Lucie Jílkové z Ústavu pro jazyk český. V doprovodu vytvořené prezentace instruovala žáky o náplni své práce v Ústavu pro jazyk český, ale také o chybách, kterých se dopouštějí nejen moderátoři a komentátoři České televize.

Vědomi, či nevědomi si svých chyb, i pracovníci ČT se občas přeřeknou, vměšují do vět svá parazitní slova, špatně vyslovují nebo nevhodně reagují na projev hosta. To mají za práci odhalit lingvisté z Ústavu pro jazyk český, kteří vypracovávají posudky pro ČT a Český rozhlas od roku 2006. Zabývají se stylem projevu jednotlivých generací, užíváním češtiny v různých situacích nebo také i tím, jaký vliv má na naši mluvu prostředí, kde pracujeme nebo kde žijeme. 

Rozsáhlá prezentace studenty upozornila na nespočet jazykových chyb, kterých se denně každý z nás dopouští. Snažíte se pečlivě vyslovovat každé písmeno? I to je někdy špatně. Přehnaná pečlivost se občas nevyplácí. Problémem je také rychlost projevu, která ovlivňuje naši výslovnost. Proto si dejme na čas a nikam nespěchejme. Je důležité, aby nám ostatní rozuměli. Největší kámen úrazu jsou však, hlavně pro starší z nás, cizí slova. Nejen anglická, francouzská, italská či latinská slova nacházíme v dnešní době všude kolem nás. Nikdo, dokonce ani moderátor v televizi, není chodící slovníček, aby uměl správně vyslovit všechna slova světa. Co si budeme povídat, někdy je pro nás těžké přelouskat i ta česká… 

Tato přednáška poukázala na to, že ani moderátor televizních zpráv není mistr slova. Čeština je jazyk krásný, ale obtížný na bezchybné používání. Je ale důležité se ze svých chyb poučit a nosit u sebe, pro případ nouze, jazykovou příručku.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com