Instagram

Nemocnice v Novém Městě motivuje budoucí studenty medicíny

19. 5. 2022 Adéla Koutná štítky: Biologie Exkurze

Dne 22. 4. 2022 jsme vyrazili na exkurzi pořádanou nemocnicí v Novém Městě. Naše škola tak navázala na exkurzi z června 2021. Možnost přihlášení měli opět studenti a studentky 3. a 4. ročníků se zájmem o medicínské obory. Volná místečka se našla i pro dvě studentky sexty.

Jak zmínil náš průvodce MUDr. Jiří Janů, exkurze má za cíl seznámit studenty se širokou škálou medicínských oborů a přiblížit pohled na fungování nemocnice. K tomu sloužila prohlídka celkem pěti odborných stanovišť. Na každém z nich nás přivítal specializovaný lékař a přiblížil nám náplň svého oboru. Takto jsme měli možnost prohlédnout si vůbec jako první nově zrenovovanou biochemickou laboratoř, následně hematologické oddělení, magnetickou rezonanci, oddělení intenzivní péče a návštěvu jsme završili na onkologii. Po prohlídce nám pan doktor Janů přiblížil studium medicíny a cestu, která následuje po šestiletém studiu. Rovněž nám poskytl možnost menší praxe – vyzkoušeli jsme si práci s laparoskopickým trenažérem.

Děkujeme za umožnění prohlídky panu MUDr. Janů a personálu nemocnice za zajímavé výklady 

Fotografie: archiv Nemocnice Nové Město na Moravě

Icons made by Freepik from www.flaticon.com