Instagram

Botanicko-fotografická exkurze

16. 5. 2022 Žaneta Suchá fotografie: Karel Pročka Martina Krejčíková štítky: Biologie Exkurze

Ve středu 13. dubna se v rámci biologického a biologicko–chemického semináře vydali studenti na botanicko-fotografický kurz na Pálavu.

Jako první nás čekal výšlap na zříceninu Děvičky. Prošli jsme dubohabrovým lesem, kde právě rozkvétalo časně jarní bylinné patro. I když výšlap na zříceninu byl trošičku náročný, odnášíme si krásné fotografie dymnivky duté, sasanky pryskyřníkovité, jaterníku podléšky, hrachoru jarního, kopytníku evropského, začínal kvést kokořík vonný, podařilo se nám najít i nezelený parazitický podbílek šupinatý.

Dalším cílem byly stráně pod zříceninou, kde kvete na jihovýchodních svazích kosatec nízký. Po cestě se nacházely další rostliny typické pro skalní vápencovou lesostep: rozrazil rozprostřený, pryšec mnohobarvý, tařice skalní, mochna písečná, hlaváček jarní, rozkvetlé mahalebky a další. Nic z toho nemohlo chybět na našem seznamu snímků.

Poledne nás zastihlo v Soutěsce, kde jsme si dali větší přestávku na oběd. Po jídle nás čekala cesta severním svahem Pavlovských kopců. Procházeli jsme kolem skal, kde jsme fotografovali prvosenky jarní, na zastíněných místech kvetly ještě kyčelnice devítilisté, znovu jsme zkontrolovali jarní doubravu a šli už opravdu k autobusu.

Další naše cesta vedla do Milovic, kde je Milovická stráň. Na jaře tu kvete hlaváček jarní v nebývale silné populaci. K tomu, abychom jej vyfotografovali, jsme museli překonat opravdu strmý kopec. Naštěstí se všichni vrátili bez zranění, a dokonce i se snímky hlaváčků. Mnozí z nás tolik hlaváčků ještě neviděli.

Teď nás už čekal poslední cíl, a to geopark v Mikulově, odkud máme i společnou fotku. Hned vedle geoparku je jeskyně Na Turoldu. Pro velkou únavu jsme se však rozhodli její návštěvu odložit napříště a zimující netopýry protentokrát nebudit.

I když jsme přijeli ke škole až v pozdním odpoledni, myslíme si, že si odnášíme krásné fotografie, zážitky a vzpomínky na nádhernou jarní Pálavu a její jarní květy.

Děkujeme touto cestou Radě rodičů za významný finanční příspěvek, který nám umožnil exkurzi uskutečnit.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com