Instagram

Podle školního řádu je zákonný zástupce žáka povinen třídnímu učiteli prokazatelně omluvit nepřítomnost žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku jeho nepřítomnosti ve škole. Každou absenci žák omluví třídnímu učiteli ještě následující den po návratu do školy (v omluvném listu).

Pro omluvení nepřítomnosti žáka můžete využít následující formulář:

Omlouváme se, formulář je dočasně mimo provoz. Pro omlouvání využijte telefon do kanceláře školy (+420 566 653 812), případně přímo kontakt na třídního učitele.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com