Instagram

Mgr. Lenka Formanová

Zkratka: Fm
Předměty: Šj, Z, D (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Zástupce TU Sexta

Místnost: Kabinet španělského jazyka
Telefon: 566 653 826