Instagram

Mgr. Lenka Dočekalová

Zkratka:
Předměty: Aj, Fj (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Zástupce TU Prima

Místnost: Kabinet anglického jazyka
Telefon: 566 653 819