Instagram

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále podle potřeby. Mezi úkoly školské rady mimo jiné patří schvalování výroční zprávy školy, školního a stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Členové školské rady 

Předseda: Mgr. Andrea Popelová, učitelka, Gymnázium Žďár nad Sázavou
Členové:
  • Ing. Zuzana Braunová, v domácnosti
  • Mgr. Ondřej Vykoukal, člen zastupitelstva města, Žďár nad Sázavou
  • Mgr. Aleš Růžička, učitel, Gymnázium Žďár nad Sázavou
  • Ing. Antoním Šindelář, Hettich ČR, Žďár nad Sázavou
  • PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel Základní školy, Žďár nad Sázavou
Kontakt: Mgr. Andrea Popelová
e-mail: [email protected]
telefon: 566 653 828
Icons made by Freepik from www.flaticon.com