Instagram

Běh pro Afriku

9. 6. 2018 Nikola Stará fotografie: Anna Švaňhalová štítky: Sport Rada studentů

25. května se na školním hřišti uskutečnil Běh pro Afriku, což je charitativní akce, jejímž zakladatelem je Člověk v tísni. U nás na gymnáziu se konala poprvé, ale proběhla již v předchozích letech na různých místech po celé České republice.

Polovina lidí v Etiopii je negramotných a ani děti, co mají to štěstí se učit, nenavštěvují zrovna dobré školy. V jedné třídě se velmi často musí tísnit až 80 žáků, chybí lavice, učebnice i umývárny. Nouze je i o učitele. V takovém prostředí není prostor věnovat speciální pozornost dětem s fyzickým postižením, poruchami učení, sluchu či zraku.

A jak moc jsme pomohli? Pojďme se podívat na čísla. Zúčastnilo se 53 běžců, kteří společně uběhli 1 054 koleček, což je skvělých 263,5 km. Spousta z vás uběhla i největší možný počet, tedy 40 koleček, a to si zaslouží poklonu. Částka, kterou jsme vybrali činí 34 607 Kč a brzy poputuje do jihozápadní Etiopie, kde se v roce 2017 za podpory České rozvojové agentury zahájil projekt, který dá šanci na vzdělání všem dětem bez rozdílu. Do roku 2019 by zde mělo být postaveno deset speciálně pedagogických tříd. Každá z nich bude sloužit až 300 dětem se speciálními potřebami. Mimo to se pracuje také na opravě knihovny v základní škole Meja, která byla v dezolátním stavu a byla vybavena jen malým množstvím starých knih.

Děkujeme všem organizátorům, běžcům i sponzorům a budeme se těšit zase za rok.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com