Instagram

Rada zastupuje rodiče z celé školy, každá třída má minimálně jednoho zástupce. Samozřejmostí je spolupráce s vedením školy. Rada na pravidelných setkáních projednává připomínky rodičů z třídních schůzek, diskutuje o výsledcích přijímacích pohovorů na vysoké školy a zabývá se studijními a zájmovými výsledky žáků školy (zapojením žáků do soutěží a jiných mimoškolních aktivit).

Rada též uděluje nejlepším absolventům školy Cenu Rady rodičů, organizuje ve spolupráci s vedením školy, učiteli a studenty 4. ročníků maturitní ples a podílí se na materiálním zabezpečení maturitních zkoušek.

Neopomenutelná je také její finanční pomoc. Rada dotuje výukové a zájmové aktivity žáků, přispívá na nákup odborné literatury pro potřebu výuky i dalšího vzdělávání žáků i učitelů, zároveň sponzoruje potřebné vybavení školy (sportovní potřeby, aj.).

Zástupcem školy v Radě rodičů je Mgr. Lenka Dočekalová (zástupkyně ředitele), tel. 566 653 815, e-mail [email protected].

Složení Rady rodičů

 

Zástupci tříd

Každý rodič se může s důvěrou obrátit na svého zástupce.

Zápisy z jednání Rady rodičů 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com