Instagram

Naše škola pokračuje ve spolupráci s Krajem Vysočina v rámci projektu „Učíme se ze života pro život II“. Cílem projektu je snaha o zkvalitnění výuky, rozvoj gramotností a kompetencí žáků, podpora pedagogů při zavádění a využívání aktivizačních a transferových metod výuky. Projekt klade důraz na setkávání pedagogů a vzájemnou výměnu zkušeností. Podporuje kariérové poradenství ve školách a využívání školního psychologa. Dále studentům umožní získat výzkumné a pracovní zkušenosti na vysokých školách, výzkumných ústavech, popř. u zaměstnavatelů a připravit je tak na studium na VŠ. Zaměřuje se také na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu vedení školy.

V rámci projektu si škola pořídí multimediální studio, notebooky, tablety, dále moderní vybavení, jako čidla k měřícím sadám Pasco, Lego mindstorms, Arduino, 3D brýle, vývěvu, rotační mikrotom, fyzikální stavebnice apod. Tyto pomůcky budou využívány jak v běžných hodinách, tak budou pro studenty realizovány zájmové kroužky.

Informace o projektu

Icons made by Freepik from www.flaticon.com