Instagram

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je podpora pedagogů při praktickém zavádění a intenzivnějším využívání aktivizačních a transferových metod výuky. Tyto metody staví do středu pozornosti každého žáka s jeho individuálními potřebami a podporují rozvoj jeho potenciálu. Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj níže uvedených kompetencí/gramotností:

Kromě pedagogů, kteří budou využívat aktivizační a transferové metody ve výuce, pracují někteří z našich pedagogů v krajských metodických týmech. Ty se zaměřují na vyhledávání vhodných materiálů v dané oblasti a vytváření jednotných metodiky.

Sdílení a výměna zkušeností bude probíhat na letních školách, které budou organizovány krajem pro pedagogy a pedagogické koordinátory zapojených škol.

V rámci projektu si škola pořídí moderní vybavení, jako měřící sady Pasco, Lego mindstorms, Arduino, Ozobot, 3D skener, tablety, notebooky, různé výukové programy apod. Tyto pomůcky budou využívány jak v běžných hodinách, tak budou pro studenty realizovány zájmové kroužky.

Informace o projektu

Záznamy z využití metod ve výuce jsou dostupné na úložišti:
https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/gymzr/

Icons made by Freepik from www.flaticon.com