Instagram

Základním faktorem úspěšnosti každé školy je profesorský sbor, jehož kvalita rozhoduje o celkové úrovni a pověsti školy. Myslíme, že i v této oblasti nezůstalo a nezůstává gymnázium dlužno své pověsti. Všichni rádi vzpomínáme na učitele, kteří nás získali buď pro svůj vědní obor nebo svou seriózností a lidskostí. 

Ředitelé školy od jejího založení do současnosti

Mgr. František Holoubek 1953 – 1958
Josef Uher 1958 – 1960
Mgr. Josef Brož 1960 – 1967
PhDr. Bohuslav Brabec 1967 – 1970
Mgr. František Holoubek 1970 – 1973
Josef Hejtmánek 1973 – 1975
Jaroslav Nejedlý 1975 – 1990
Mgr. Bohuslav Holemář 1990 – 1996
Mgr. Vlastimil Čepelák 1996 – dosud

Seznam bývalých učitelů školy a externích (*) učitelů školy

A

Anastázie Andělová Rj 1954 – 1960
1978 *

B

Mgr. Jiřina Balušíková M, F 1979 - 2015
Zdenka Bartáková Tv, Bi 1965 – 1989
František Beneš D, Z 1961 – 1966
Jan Beneš M, F 1959 – 1962
Josef Beránek F, Ivt 1999 – 2000
Jiří Beranovský M, Tv 1955 – 1957
Marie Bílková Vv 1994 – 1996 *
PhDr. Bohuslav Brabec Aj, Rj 1957 - 1970
PhDr. Jitka Brejchová La, Fj 1973 - 1981
Mgr. Josef Brož ml. Tv 1960 - dosud
Josef Brož st. Bi, Z 1953 - 1967
Mgr. Libuše Brožová Čj, Nj 1974 - 2012
Karel Brusenbauch Tv 2002 *
Mgr. Jaromír Brychta Rj, Vv 1991 - 1994
Libuše Buchtová Rj, Aj 1973 - 1976

C

MUDr. Jelizaveta CiomaCioma Rj 1974 *
Jaroslav Chalupa Řmv 1974 – 1975 *
Ing. Božena Chalupová ZV 1962 – 1963 *
Vlastimil Charvát Rýs 1960 – 1961

Č

RNDr. Pavel Černý M, F 1979 - 1991
Lubor Čížek ZV 1960 – 1962 *
Oldřich Čuda ZV 1963 – 1966 *

D

Miroslav Dlouhý ZV 1960 - 1961
Rostislav Drdla Hv 1970 - 1971
1990 - 1991 *
Jarmila Dudová D, Rj 1962 - 1963
1968 - 1969
Jaroslav Dvořák Tv 1955 - 1960
Mgr. Jarmila Dvořáková Nj, Aj 1966 - 1980

F

Ing. Květoslava Faltysová Ek, ZA 1991 – 1992 *
Libuše Fialová M 1973 *
Jiřina Földešová Rj 1964 – 1965 *
Ing. Petr Fořt Ivt 2000 – 2001 *
Mgr. Renata Fořtová Čj, ZSV 2000 - 2001

G

Zuzana Gabrielová Dg 2002 *
Mgr. Jaroslav Jan Gloser Čj, D 2009 - 2013
RNDr. Jan Gregor M, Dg 1963 - 1964
1966 - 1967
Jan Grigar F 1968 – 1969 *
Mgr. Radka Gryčová Aj 1995 - 2008

H

Milan Haminger Fj, Tv 1966 - 1971
Bohumil Havliš M, F, Nj 1953 - 1966
Mgr. Alena Hejlová ZA 1992 – 1993 *
Rastislav Hlad ZV 1960 – 1961 *
Jaroslav Hlouň La 1971 - 1973
Marta Holánová Vv 1990 – 1996 *
Ludmila Holcmanová Čj 1994 – 1995 *
PhDr. Milada Holemářová Fj 1991 – 1993 *
Marie Horáková Rj 1967
Marie Horáková D 1991 – 1993 *
RNDr. Jarmila Hosáková Bi, Z 1965 - 1991
PhDr. Dalibor Houbal D, Fil 1976 - 1978
PhDr. Božena Houfová Rj, Aj 1974 – 1993
Mgr. Kamil Hübner Vv 1996 - 2015

J

Albín Jajtner Pv 1953 – 1955
Jan Jaroš Řmv 1975 – 1976 *
Anežka Jašíčková Čj, D 1954 – 1958
Ing. Miloslav Jelínek Ivt 1982 – 1983 *
Otakar Jiránek ZV 1960 – 1964 *

K

Mgr. Olga Kadlecová Tv, Z 1992 – 2003
Ludmila Karásková Z 2001 – 2002 *
Jarmila Kladivová Čj, D 1967 – 1968
Ing. Jan Kletečka Stroj., Ek 1983 – 1990
Adéla Konečná Nj, Fj 1963 – 1965 1971 – 1972
František Kostelenec ZV 1959 – 1964 *
Mgr. Marie Košičárová M, F 1994 - 2011
RNDr. Karel Koten M, F, IVT 2003 - 2016
Milena Krabcová Nj 1997 – 1999 *
Josef Kratochvíl M 1977 *
Eva Krejčí M, F 1966 – 1996
PhDr. Miloš Kreps, CSc. M 1966
Mgr. Dušan Krnáč Bi, Tv 2000 – 2002
Josefa Krobová Rj 1966 – 1967
Karla Kropáčková M 1963 – 1965
1978 - 1979 *
Josef Kroupa Nj 1969 – 1970
Mgr. Jitka Křivánková Nj, Fj 2014 - 2015 *
Jiřina Křivanová M, Dg 1954 – 1989
2001 *
Josef Kšica ZV 1962 – 1964 *
Vlasta Kubátová Bi, Ch 1957 – 1987
Mgr. Jiří Kubík Nj, Čj 1973 – 1990
RNDr. Václav Kubík F, Bi, Ch 1955 – 1956
Miroslava Kubíková M 1973 *
Blanka Kubišová ZA 1971 – 1973 *
RNDr. Jan Kujal Ivt 2002 – 2003

L

Mgr. Marie Lánová Čj, Rj 1973 – 2009
Trantišek Láznička Řmv 1976 – 1977 *
PaedDr. Jiří Libra Hv 1992 – 1996 *
Mgr. Luděk Lopour Čj, D 2011 - 2013
Mgr. Zdeněk Ludvík Bi, Ch 1988 – 1996
Eduard Lukášek Řmv 1972 – 1973 *

M

Jiřina Máčalíková Čj, La 1971 – 1973
Rostislav Magni Vv 1969 – 1970 *
Zdeněk Materna Ivt 1992 – 1993 *
Mgr. Zoja Maternová Nj, Rj 1976 – 2008
Miroslav Matulka F 1960 – 1964
Vlasta Melicharová Čj, Fj, La 1954 – 1957
1959 – 1963
Mgr. Iveta Miksová Bi, Ch 2010 - 2012
PhDr. Josef Mikulec Čj, D 1966 – 1967
Libuše Minářová Co 1957 – 1958
Ing. Jitka Mrkosová Ek, ZA 1987 – 1990
Ing. Robert Mrkva F 1963 – 1964 *
Mgr. Kristýna Muchová M, Dg 2015 – 2016

N

Jana Nedbalová Ch 1968 – 1969
Jaroslav Nejedlý Fil 1971 – 1990
Květoslava Němcová Fil 1969 – 1970
Mgr. Věra Niederhafnerová M, Dg 1971 – 2006
Václav Nováček Nj, Fj 1956 – 1963
Ivana Nováková Ch 1998 – 1999 *

P

Ing. Miloš Pátek Ivt 1985 – 1986 *
Bc. Armando Peňa Cienfuegos Šj (lektor z Peru) 2011 - 2012 *
PhDr. Iva Peschová Čj, D, Fr 1973 - 2011
RNDr. Jan Petrovský Aj 1991 – 1992 *
Nonna Piňosová Hv 1990 – 1991 *
Mgr. Antonín Pličžka Čj, D 1969 – 2006
Mgr. Věra Podloucká Čj, Hv 1995 – 2006
Jiřina Pohanková Tv 1964 – 1965
Mgr. Markéta Pohanková Tv 1997 – 2001
Jiří Poláček Astr 1958 – 1959
Jaromír Posádka Čj, Fj, Rj 1956 – 1981
Jiří Pospíšil M, F, Ch 1953 – 1959
Jana Pospíšilová Hv 2000 – 2001 *
Milan Průša ZV 1959 – 1962 *
PaedDr. Jaroslav Ptáček Z, On 1992 *
Jaroslav Puchýř F 1963 – 1964

R

Mgr. Marie Randáčková M, F 2006 - 2007
2010 - 2011

Ř

Mgr. Eva Řádková Nj 1993 – 1994

S

Jan Sáblík D 1963 – 1966
Ing. Jaroslav Sáblík Rj 1973 – 1974 *
Zdeněk Salajka Aj, Fj, La 1984 – 1987
Ing. Břetislav Sedláček Ivt 2001 – 2002
Jan Sedláček ZV 1963 *
Ladislav Sedlák ZV 1960 – 1962 *
Mgr. Jiřina Selucká Nj 1971 – 1972
Stanislav Smejkal D, Z 1953 – 1961
Mgr. Vladimír Straka Ps, Tv, Z 1973 – 1997
Mgr. Luboš Straka Tv 1992 *
Mgr. Miloslav Straka Bi 1991 *
Mgr. Jana Suková M, F 1965 – 1996
Marcela Svobodová M, Dg 1958 – 1959
Bohumila Sýkorová D 1961 – 1962

Š

RNDr. Jaroslava Šenkýřová Bi, Ch 1969 - 1986
1992 – 2006
Jan Šíma ZV 1964 – 1965 *
Mgr. Ivo Šimurda Tv 1959 – 1966
1992 - 1993 *
Emílie Šimurdová Čj, Tv, Vv 1959 – 1985
Ing. Antonín Šindelář Ivt 1992 – 1993
Libuše Šírová ZV 1960 – 1961
Mgr. Zdeňka Šírová Čj, Šj 1971 - 2012
Jaroslav Šorf ZV 1962 – 1963 *
RNDr. Květoslava Štefániková M, F 1974 – 1985
RNDr. Jaroslava Štěpánková M 1973 – 1977
Miroslav Šustáček Aj, Rj 1964 – 1965
1970 – 1971
Alena Šustáčková Tv 1953 – 1956
Miroslav Švec M 1973 *
Stanislav Švoma ZA 1973 – 1974 *

T

Ing. Bohumil Tichánek Ivt 1986 – 1992
Ing. Milan Toman ZV 1962 – 1964 *
Ing. Josef Tomášek El 1985 – 1986 *
PaedDr. Dana Tomášková Ch 1996 *
RNDr. Karel Trojan M, Ch 2009 – 2010

U

RNDr. Kamil Ubr F, Ch 1988 – 1999

V

Václav Vávra ZV 1960 – 1961
1963 *
Josef Večeřa Hv 1968 – 1972 *
Mgr. Věra Veselá Čj, Rj 1960 – 1990
1994 - 2009 *
Mgr. Vladimíra Veselá M, ZSV 1978 - 2015
Karel Veselý Hv 1978 – 1979 *
Jiří Volák Hv 1990 – 1991 *
Ing. Rudolf Voráček El 1986 – 1990
Jarmila Vrtková Bi 1960 – 1961
Alois Vybíhla D 1963 – 1964
RNDr. Marie Vystrčilová Ch, M 1979 – 1980 *

W

Alois Wasserbauer ZA 1973 – 1974 *
Stanislava Wasserbauerová Vv 1990 – 1991
PhDr. Jarmila Wolfová Čj, Aj 1971 – 1974

Z

Olga Zábršová Fj 1972 *
Jitka Zámečníková Ch 1968 – 1969
Ing. Dana Zvěřinová Ek, ZA 1986 – 1987

Ž

Bohuslav Žilka M, Hv 1976 – 1978

Lektoři anglického jazyka

Sarah P. Foss   1990 – 1992
Janet Chioffi   1992 – 1993
Janet Eisendrata   1993 – 1995
Tricia Kaudik   1994 – 1996
Matthew Gibs   1996 – 1997
Robert Shiers   1997 – 2002
David Marshall   2002 – 2014
Daniel Schneiter   2014 - dosud

Školníci

František Zach   1953 – 1956
František Svoboda   1956 – 1972
Bohuslav Provazník   1976 – 1984
František Punčochář   1984 – 1985
Josef Macháček   1985 – 1989
Stanislav Balušík (údržbář)   1985 – 1989
Vladimír Nikl   1989 – 1990
Jan Svoboda   1990 – 1992
Vlastimil Kavina   1997 – 2007
Jiří Křivánek   2007 – 2008
Milan Brychta   2009
Ivo Veselý   1992 – 1997
2010 - dosud

Samostatné administrativní pracovnice školy

Marta Vilímková   1955 – 1967
Věra Dvořáková   1967 – 1971
Věra Čapková   1971 – 1997
ing. Jana Vykoukalová   1993 – 1996
Oldřiška Landsmanová   1995 – 1996
Jana Machatková   2000 – 2003
Ludmila Cempírková   1996 – 2006
Zdeňka Junová   2004 – dosud
Sotira Veselá   2006 – dosud

Lektorky ruského jazyka

Alice Jelínková   1973 – 1974
Valentina Vasiljevna Kostjučenko   1974 – 1975
Iraijda Nikolajevna Balašova   1975 – 1976
Aida Georgievna Sofjan   1976 – 1979
Věra Alexandrovna Stěpaněnko   1979 – 1980
Anna Andrejevna Gorjačeva   1980 – 1981
Naděžda Semjonovna Sokolova   1981 – 1984
Regina Karpavičiene   1984 – 1986
Irina Vasiljevna Zemskova   1986 – 1988
Taťjána Sergejevna Suščinskaja   1987 – 1989
Natálie Ivanovna Voskobojnikova   1989 – 1990
Icons made by Freepik from www.flaticon.com