Instagram

Nová škola, noví lidé, nové podmínky a metody práce. Přesto stále totéž gymnázium, které před padesáti lety vzniklo a k jehož tradici se hlásíme.

V průběhu uplynulých let si dokázalo gymnázium obhájit své právo na existenci a stalo se jednou z nejprestižnějších a nejvýznamnějších škol v rámci nejen okresu, ale celého kraje Vysočina. Za dlouhých 67 let jeho existence ukončilo svá studia na gymnáziu neuvěřitelných 6214 absolventů, kteří jsou dnes roztroušeni takřka po celém světě.

V současné době se snažíme navázat na to nejlepší z tradice školy. Hlavní důraz klade učitelský sbor na kvalitní a zodpovědnou přípravu studentů ke studiu na všechny typy vysokých škol a na rozvoj komunikace a dobrých vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky. Výsledky naší práce se projevují vysokou účastí studentů na olympiádách, v soutěžích, středoškolské odborné činnosti a vysokou úspěšností maturantů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Je do jisté míry symbolické, že na pozadí politických a společenských změn, které doba za 65 let existence žďárského gymnázia přinesla, zůstává prioritou každé lidské společnosti vzdělávání jejích potomků.

Chceme být školou, která má atraktivní program, kvalitní učitelský sbor a nadané studenty. Je stále více zřejmé, že naše země potřebuje vzdělané a flexibilní odborníky, kteří svou pílí a zodpovědností pomohou k jejímu hospodářskému a ekonomickému rozvoji. Věříme, že právě takové absolventy žďárské gymnázium vychovává.

Nezná-li člověk minulost, nemůže porozumět ani přítomnosti. Dějiny školy vytvářejí učitelé, absolventi i prostředí. Zveme Vás na procházku historií našeho gymnázia.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com