Instagram
Tři nové evropské projekty na žďárském gymnáziu
1. dubna 2019, Televize Vysočina
Tři nové evropské projekty na žďárském gymnáziu
1. října 2018, Žďárský zpravodaj
Kolik řečí umíš? Výuka angličtiny na žďárském gymnáziu z blízka
18. června 2018, Žďárský zpravodaj