Talent Vysočiny 2018 | Vědomostní soutěže

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Talent Vysočiny 2018

Datum: 28.6.2018 | Milan Hána

Talent Vysočiny 2018Talent Vysočiny 2018Talent Vysočiny 2018Talent Vysočiny 2018Talent Vysočiny 2018

Stalo se již tradicí, že na konci každého školního roku oceňuje Kraj Vysočina nejúspěšnější studenty v těchto oborech: přírodovědném, uměleckém, technickém, humanitním a sportovním.

Z návrhů škol vybere odborná porota 10 nejlepších finalistů za každý obor. Nominace je rozdělena na základní školy (a jim odpovídající ročníky gymnázií) a střední školy. Každý z nominovaných finalistů získává věcné dary a jednorázové stipendium od Kraje Vysočina.

V letošním školním roce získalo naše gymnázium nominace v těchto oborech:

Nižší gymnázium:
Humanitní obor Anna Šotolová (kvarta)
Přírodovědný obor Tomáš Bořil (prima)
 Jakub Mašek (sekunda)
 Anna Šotolová (kvarta)

Vyšší gymnázium:
Humanitní obor Michael Koudela (oktáva)
  Daniel Vašek (oktáva)
 
Přírodovědný obor Kateřina Fialová (kvinta)
  Michael Koudela (oktáva)
  Daniel Vašek (oktáva)

Sportovní obor

Vitězslav Moučka (kvinta)


Všem oceněným gratulujeme a zároveň jim přejeme, aby se jim i nadále dařilo v soutěžích, kde excelovali v právě uplynulém školním roce.