Instagram

Informace k přijímacímu řízení 2021

26. 1. 2021 Mgr. Vlastimil Čepelák štítky: Přijímací zkoušky

Pět důležitých kroků, které musíte uskutečnit pro úspěšné přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou

Krok 1: odevzdání vyplněné a potvrzené přihlášky ke studiu

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ mohou uchazeči získat na základní škole, v kanceláři Gymnázia Žďár nad Sázavou nebo si ji vytisknou (stačí i černobíle).

Závazný termín odevzdání Přihlášky ke studiu: 1. 3. 2021.

Přihlášku může zákonný zástupce uchazeče:
a) do školy doručit poštou,
b) odevzdat osobně v kanceláři školy.

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola potvrzení lékaře nepožaduje.

Krok 2: příprava na přijímací zkoušky

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v naší zemi nemůžeme letos zorganizovat pro uchazeče o studium semináře k přípravě na přijímací zkoušky.

Uchazeči se mohou připravit ke zkoušce pomocí ilustračních testů na stránkách firmy Cermat: https://prijimacky.cermat.cz v sekci Testová zadání.

Krok 3: přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na Gymnázium Žďár nad Sázavou budou uchazeči konat z matematiky v délce 70 minut a českého jazyka v délce 60 minut prostřednictvím firmou Cermat centrálně zadávaných testů.

Termíny jednotných testů:

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 9. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K41):

OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 5. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K81):

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona – uchazeči v 4letém i 8letém oboru vzdělání):

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny ve středu 28. 4. 2021.

Ve středu 28. 4. 2021 dopoledne vedení školy oznámí seznam přijatých uchazečů a v 15.00 hod. v aule gymnázia vydáme rodičům uchazečů Rozhodnutí o přijetí. Nepřijatí uchazeči se mohou v tomto termínu odvolat.

Krok 4: kritéria přijímacího řízení

Krok 5: zápisový lístek

Po úspěšném přijetí ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat Zápisový lístek, čímž vyjádří svůj skutečný zájem o studium na střední škole.

Zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje, a to do 15. 3. 2021.

Termín odevzdání Zápisového lístku na střední školu je 30. 4. 2021.

 

Poznámky

Zákonný zástupce uchazeče může podat přihlášku nejvýše na dvě různé střední školy. Oba tiskopisy Přihlášky ke studiu odevzdá zákonný zástupce v daném termínu na střední školy. Obě školy jsou uvedeny na tiskopisech ve stejném pořadí a toto pořadí nevyjadřuje preferenci té které střední školy.

Na obou školách se uchazeč může zúčastnit přijímacího řízení, přičemž do výsledného hodnocení mu bude započtena zkouška s lepším výsledkem.

V případě, že uchazeč podal přihlášku na střední školu, v níž se jednotná přijímací zkouška nekoná, bude oba termíny jednotné přijímací zkoušky konat ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.

Termíny

Termín odeslání Pozvánky k přijímacímu řízení: do 31. 3. 2021
ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ  
1. termín: 12. 4. 2021
2. termín: 13. 4. 2021
OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ  
1. termín 14. 4. 2021
2. termín 15. 4. 2021
Termín zveřejnění výsledků jednotlivých testů:  28. 4. 2021
Termín zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů: 28. 4. 2021

Informace ke studiu: [email protected]

Další informace k přijímacím zkouškám najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz

 

Všem uchazečům přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Vlastimil Čepelák
ředitel školy

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com