Instagram

Informace k přijímacímu řízení

31. 1. 2019 Mgr. Vlastimil Čepelák štítky: Přijímací zkoušky

4 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou

Krok 1: ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ mohou uchazeči získat na základní škole, v kanceláři Gymnázia Žďár nad Sázavou nebo si ji vytisknou (stačí i černobíle) – ke stažení v elektronické podobě.

Závazný termín odevzdání Přihlášky ke studiu: 1. 3. 2019.

Přihlášku může zákonný zástupce uchazeče:
a) do školy doručit poštou,
b) odevzdat osobně v kanceláři školy,
c) odevzdat na přípravných kurzech učitelům.

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola potvrzení lékaře nepožaduje.

Krok 2: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. Semináře budou věnovány českému jazyku a matematice, z nichž budou uchazeči konat povinné přijímací testy. Pro účast na seminářích není nutné se přihlašovat.

Harmonogram seminářů

Krok 3: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termíny jednotných centrálně zadávaných testů:

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 9. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K41):
1. termín: pátek 12. 4. 2019
2. termín: pondělí 15. 4. 2019

OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 5. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K81):
1. termín: úterý 16. 4. 2019
2. termín: středa 17. 4. 2019

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona – uchazeči v 4letém i 8letém oboru vzdělání):
1. termín: pondělí 13. 5. 2019
2. termín: úterý 14. 5. 2019

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny v neděli 28. 4. 2019.

V pondělí dopoledne vedení školy oznámí seznam přijatých uchazečů a v 15.30 hod. v aule Gymnázia vydáme rodičům uchazečů Rozhodnutí o přijetí. Nepřijatí uchazeči se mohou v tomto termínu odvolat.

Krok 4: ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Po úspěšném přijetí ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat Zápisový lístek, čímž vyjádří svůj skutečný zájem o studium na střední škole.

Termín odevzdání Zápisového lístku: do 10. 5. 2019

POZNÁMKY

Uchazeč může podat Přihlášku na dvě různé školy. Na obou se může zúčastnit přijímacího řízení, přičemž do výsledného hodnocení mu bude započtena zkouška s lepším výsledkem.

Počet přijímaných žáků:

Informace ke studiu: [email protected]

Další informace k přijímacím zkouškám najdete zde: https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html

 

Všem uchazečům přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Vlastimil Čepelák
ředitel školy