Instagram

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

9. 1. 2020 Mgr. Vlastimil Čepelák štítky: Přijímací zkoušky

Vážení uchazeči o studium v naší škole,
vzhledem k tomu, že není znám přesný termín přijímací zkoušky, nemohu Vám zatím poslat Pozvánku k přijímacímu řízení. Ta by měla obsahovat termíny jednotlivých zkoušek, povolené pomůcky, kritéria hodnocení a přesný termín zveřejnění výsledků, včetně předání Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu.

MŠMT rozhodlo o konání zkoušek nejdříve 14 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Jakmile budou školy otevřeny, neprodleně Vám Pozvánky k přijímacím zkouškám zašlu poštou.

Do té doby prosím sledujte informace ve sdělovacích prostředcích. Informace přímo z MŠMT jsou uvedeny zde.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com