Instagram

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

13. 5. 2020 Mgr. Vlastimil Čepelák štítky: Přijímací zkoušky

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Vzhledem k mimořádné situaci došlo k navýšení časového limitu zkoušek. Test z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut. Samozřejmě se navýšení času týká rovněž žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP).

Po celou dobu přijímacích zkoušek musí uchazeči dodržovat hygienické pokyny podle materiálu MŠMT. Doporučuji uchazečům a jejich zákonným zástupcům se s tímto materiálem seznámit.

Pro potřeby přijímacích zkoušek je povolena přítomnost maximálně 17 žáků v jedné třídě.

Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči z 9. třídy ZŠ – studijní obor 7941K41

Uchazeči z 5. třídy ZŠ – studijní obor 7941K81

Povolené pomůcky

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost najdete zde.

 

Bližší informace obdrží zákonní zástupci uchazečů v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.

Všem uchazečům přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

 

Vlastimil Čepelák
ředitel školy

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com