Školní rok

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Česko – německé setkání studentů červenec 2016

Školní rok

Roční období se střídají. Zrovna tak plyne školní rok. Z nejistých žáků se stávají studenti, kteří záhy pochopí, že jim na gymnáziu nikdo hlavu neutrhne a že jejich pedagogové je provedou cestou k vyššímu vzdělání, někdy trochu trnitou. Ale výsledek stojí za to!

Letem světem školním rokem

První pololetí
4. 9. 2017 Zahájení výuky
21. 11. 2017 Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
22. 11. 2017 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
23. 11. 2017 Plenární schůze rodičů
29. 1. 2018 Uzavření klasifikace za 1. pololetí
31. 1. 2018 Klasifikační porada za 1. pololetí
1. 2. 2018 Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Druhé pololetí
3. 4. 2018 Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
4. 4. 2018 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
5. 4. 2018 Třídní schůzky rodičů
24. 4. 2018 Uzavření klasifikace maturitních tříd
25. 4. 2018 Klasifikační porada maturitních tříd
25. 6. 2018 Uzavření klasifikace za 2. pololetí
27. 6. 2018 Klasifikační porada za 2. pololetí
29. 6. 2018 Rozdání vysvědčení

Cesta k maturitě
11. 4. 2018Maturitní písemná práce z Čj
24. 4. 2018Uzavření klasifikace maturitních tříd
25. 4. 2018Klasifikační porada maturitních tříd
27. 4. 2018Poslední zvonění
2. – 9. 5. 2018DT a PP státní části MZ
21. – 24. 5. 2018Profilová část MZ
4. 6. 2018Vyřazení maturantů

Prázdniny
Podzimní 26. a 27. 10. 2017
Vánoční 23. 12. 2018 – 2. 1. 2018
Pololetní 2. 2. 2018
Jarní 26. 2. – 4. 3. 2018
Velikonoční 29. a 30. 3. 2018
Hlavní 2. 7. – 31. 8. 2017
Státní svátky a dny pracovního klidu
Den české státnosti 28. 9. 2017
Den vzniku sam. čs. státu 28. 10. 2017
Den boje za svobodu a demokracii   17. 11. 2017
Den obnovy sam. českého státu1. 1. 2018
Velký pátek 30. 3. 2018
Velikonoční pondělí 1. 4. 2018
Svátek práce 1. 5. 2018
Den vítězství 8. 5. 2018