Pro uchazeče

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Kurzy GO!

Základní informace pro uchazeče

Zájem o studium na naší škole je způsoben vysokým procentem absolventů přijatých ke studiu na vysoké školy, velmi dobrou kvalitou výuky jednotlivých předmětů a možností získání všestranného vzdělání.

Taktéž přátelská atmosféra, padesátiletá tradice a dobrá pověst školy vykonává své.

Pedagogický sbor věnuje zvýšenou pozornost problémům, se kterými se setkávají žáci při přechodu ze základní školy na gymnázium. Významnou roli pro vytvoření třídního kolektivu sehrávají adaptační kurzy GO!.

Gymnázium poskytuje nejen všeobecný přehled, ale také dostatek času k tomu, aby se student mohl v klidu rozhodnout, jaké povolání si zvolí.

Dobré vyhlídky mají i absolventi, kteří nechtějí dále studovat. Právě gymnazisté v porovnání s ostatními absolventy středních škol vykazují nejnižší procento nezaměstnanosti, jsou totiž dobře jazykově vybaveni, ovládají informační technologie a jsou flexibilní.

Výsledky přijímacích zkoušek 2018

27.4.2018Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků a do primy jsou zde. [celý článek]

Přípravné kursy k přijímacím zkouškám

16.1.2018Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. Semináře budou věnovány českému jazyku a matematice, z nichž budou uchazeči konat povinné přijímací testy. Pro účast na seminářích není nutné se přihlašovat. [celý článek]

Informace k přijímacímu řízení 2018

16.1.20184 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou [celý článek]

Dny otevřených dveří 2018

22.12.2017Ve dnech 5. a 6. 1. 2018 proběhnou na naší škole tradiční Dny otevřených dveří. Zájemci o studium na gymnáziu budou mít možnost seznámit se nejen s prostředím, ve kterém budou studovat, ale i s učiteli a žáky školy, dozvědět se přímo u zdroje informace o přijímacím řízení. [celý článek]

Takový byl Festival vzdělávání 2017

21.11.2017Navštívili jste stánek naší školy? Přemýšlíte o studiu na naší škole? Rozhodli jste se studovat na naší škole? Chcete si prohlédnout naši školu? Právě Vám jsou určeny následující řádky. [celý článek]

Festival vzdělávání 2017 – pozvánka

3.11.2017Chcete získat informace a materiály o Gymnáziu Žďár nad Sázavou? A navíc vyhrát gymnazijní tričko se znakem školy? Navštivte stánek naší školy na Festivalu vzdělávání 2017 (Dům kultury, 9. 11. 2017). [celý článek]

Výsledky přijímacích zkoušek 2017

28.4.2017Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků a do primy jsou zde. [celý článek]

Informace k přijímacímu řízení

20.4.20174 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou [celý článek]

Příprava na přijímací zkoušky

15.12.2016Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. [celý článek]

Dny otevřených dveří 2017

6.12.2016Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 proběhnou na naší škole tradiční Dny otevřených dveří. Zájemci o studium na gymnáziu budou mít možnost seznámit se nejen s prostředím, ve kterém budou studovat, ale i s učiteli a žáky školy, dozvědět se přímo u zdroje informace o přijímacím řízení. [celý článek]

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>