Třídní schůzky s rodiči - 5. dubna 2018 | Pro studenty

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Třídní schůzky s rodiči - 5. dubna 2018

Datum: 26.3.2018 | Milan Hána

Vážení rodiče,
na základě dohody s Radou rodičů (SRPŠ) Gymnázia Žďár nad Sázavou Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhnou od 15.30 hod. tradiční třídní schůzky s rodiči. Zde se můžete informovat o prospěchu a chování Vašeho dítěte, zároveň Vás třídní učitelé seznámí s aktuálními novinkami z provozu školy.

Pro lepší orientaci v budově školy Vám přikládáme přehled rozmístění jednotlivých tříd.