Informace k přijímacímu řízení 2018 | Přijímací zkoušky

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Informace k přijímacímu řízení 2018

Datum: 16.1.2018 | Vlastimil Čepelák

4 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou

Krok 1: ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ mohou uchazeči získat na základní škole, v kanceláři Gymnázia Žďár nad Sázavou nebo si ji vytisknou (stačí i černobíle), v elektronické podobě je uvedena zde: https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene dokumenty/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/Jednotná zkouška 2018/Tiskopisy přihlášek 2018/Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf

Závazný termín odevzdání Přihlášky ke studiu: 1. 3. 2018.

Přihlášku může zákonný zástupce uchazeče:
a) do školy doručit poštou,
b) odevzdat osobně v kanceláři školy,
c) odevzdat na přípravných kurzech učitelům.

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola potvrzení lékaře nepožaduje.

Krok 2: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. Semináře budou věnovány českému jazyku a matematice, z nichž budou uchazeči konat povinné přijímací testy. Pro účast na seminářích není nutné se přihlašovat.

Harmonogram seminářů

31. ledna 2018
Strategie řešení úloh

15:00 - 15:45 - matematika
16:00 - 16:45 - český jazyk

7. února 2018
Přijímací zkoušky nanečisto

15:00 - 16:10 - matematika
16:20 - 17:20 - český jazyk

14. února 2018
Přijímací zkoušky nanečisto - výsledky testu, rozbor úloh

15:00 - 15:45 - matematika
16:00 - 16:45 - český jazyk

Krok 3: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Termíny jednotných centrálně zadávaných testů:

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 9. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K41):
1. termín: čtvrtek 12. 4. 2018
2. termín: pondělí 16. 4. 2018

OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 5. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K81):
1. termín: pátek 13. 4. 2018
2. termín: úterý 17. 4. 2018

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona – uchazeči v 4letém i 8letém oboru vzdělání):
1. termín: čtvrtek 10. 5. 2018
2. termín: pátek 11. 5. 2018

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny dne 27. 4. 2018.

Krok 4: ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Po úspěšném přijetí ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat Zápisový lístek, čímž vyjádří svůj skutečný zájem o studium na střední škole.

Termín odevzdání Zápisového lístku: do 11. 5. 2018

POZNÁMKY
Uchazeč může podat Přihlášku na dvě různé školy. Na obou se může zúčastnit přijímacího řízení, přičemž do výsledného hodnocení mu bude započtena zkouška s lepším výsledkem.

Počet přijímaných žáků:
4-letý obor vzdělání (uchazeči z 9. tříd ZŠ): 60 žáků
8-letý obor vzdělání (uchazeči z 5. tříd ZŠ): 30 žáků

Termín odeslání Pozvánky k přijímacímu řízení: do 31. 3. 2018
Termín zveřejnění výsledků jednotlivých testů: 27. 4. 2018
Termín zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů: 27. 4. 2018

Informace ke studiu: [email protected]

Další informace k přijímacím zkouškám najdete zde: http://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html

» Kritéria přijímacího řízení pro 4-letý studijní obor
» Kritéria přijímacího řízení pro 8-letý studijní obor

Všem uchazečům přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Vlastimil Čepelák
ředitel školy