Výstava Počítačová malba - Pavel Bezděčka | Přijímací zkoušky

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Česko – německé setkání studentů červenec 2016

Výstava Počítačová malba - Pavel Bezděčka

Datum: 5.10.2017

Malba na počítači je rovnocenná tradičním technikám malby, jen místo štětců, špachtlí a jiných pomůcek používá Pavel Bezděčka myš nebo status. Nevytváří digitální obrazy, ale maluje reálné obrazy pomocí digitální techniky.

S dílem Pavla Bezděčky se můžete seznámit v prostoru školní galerie před sborovnou.


Počítačová malba