Informace k přijímacímu řízení | Přijímací zkoušky

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Cycling and Enterprise - Chorvatsko

Informace k přijímacímu řízení

Datum: 20.4.2017 | Vlastimil Čepelák

4 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou

Krok 1: ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Formulář „Přihlášky ke studiu ve střední škole“ mohou uchazeči získat na základní škole, v kanceláři Gymnázia Žďár nad Sázavou nebo si ji vytisknou (stačí i černobíle), v elektronické podobě je uvedena zde: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Závazný termín odevzdání Přihlášky ke studiu: 1. 3. 2017.

Přihlášku může zákonný zástupce uchazeče:
a) do školy doručit poštou,
b) odevzdat osobně v kanceláři školy,
c) odevzdat na přípravných kurzech učitelům.

Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola potvrzení lékaře nepožaduje.

Krok 2: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. Semináře budou věnovány českému jazyku a matematice, z nichž budou uchazeči konat povinné přijímací testy. Pro účast na seminářích není nutné se přihlašovat.

Harmonogram seminářů

1. února 2017
Strategie řešení úloh

15:00 - 15:45 - český jazyk
16:00 - 16:45 - matematika

8. února 2017
Přijímací zkoušky nanečisto

15:00 - 16:00 - český jazyk
16:15 - 17:15 - matematika

15. února 2017
Přijímací zkoušky nanečisto - výsledky testu, rozbor úloh

15:00 - 15:45 - český jazyk
16:00 - 16:45 - matematika

Krok 3: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Termíny jednotných centrálně zadávaných testů:

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 9. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K41):
1. termín: středa 12. 4. 2017
2. termín: středa 19. 4. 2017

OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ (UCHAZEČI Z 5. TŘÍD ZŠ - kód oboru 7941K81):
1. termín: úterý 18. 4. 2017
2. termín: čtvrtek 20. 4. 2017

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit testů v řádném termínu a doručili škole omluvu, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60 c odst. 3 školského zákona – uchazeči v 4letém i 8letém oboru vzdělání):
1. termín: čtvrtek 11. 5. 2017
2. termín: pátek 12. 5. 2017

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny do 28. 4. 2017.

Krok 4: ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Po úspěšném přijetí ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat Zápisový lístek, čímž vyjádří svůj skutečný zájem o studium na střední škole.

Termín odevzdání Zápisového lístku: do 16. 5. 2017

POZNÁMKY
Uchazeč může podat Přihlášku na dvě různé školy. Na obou se může zúčastnit přijímacího řízení, přičemž do výsledného hodnocení mu bude započtena zkouška s lepším výsledkem.

Počet přijímaných žáků:
4-letý obor vzdělání (uchazeči z 9. tříd ZŠ): 60 žáků
8-letý obor vzdělání (uchazeči z 5. tříd ZŠ): 30 žáků

Termín odeslání Pozvánky k přijímacímu řízení: do 31. 3. 2017
Termín zveřejnění výsledků jednotlivých testů: 28. 4. 2017
Termín zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů: 28. 4. 2017

Informace ke studiu: [email protected]

» Kritéria přijímacího řízení pro 4-letý studijní obor
» Kritéria přijímacího řízení pro 8-letý studijní obor

Všem uchazečům přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Vlastimil Čepelák
ředitel školy