Instagram

Sestrojit si vlastního robota? Žádný problém!

Již několik let na našem gymnáziu funguje polytechnický kroužek, ve kterém se zájemci mohou seznámit s programováním, stavbou Lego robotů, programováním Arduina apod. Kroužek se koná v moderních prostorách badatelského centra nebo v počítačové učebně.

 

V naši studenti sestavili mimo jiné třídičku barev:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com