Instagram

Sestrojit si vlastního robota? Žádný problém!

Již několik let na našem gymnáziu funguje polytechnický kroužek, ve kterém se zájemci mohou seznámit s programováním, stavbou Lego robotů, programováním Arduina apod. Kroužek se koná v moderních prostorách badatelského centra nebo v počítačové učebně.

Ve školním roce 2018/2019 probíhá kroužek ve dvou dnech:

V letošním roce studenti sestavili mimo jiné třídičku barev:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com