Kontakt

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Cycling and Enterprise - Chorvatsko

Kontakt

Ředitel gymnázia
Název školy:Gymnázium Žďár nad Sázavou
Identifikátor školy:600 015 955
Adresa:Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou, 591 01
Telefon:+420 566 653 812
Fax:+420 566 653 835
E-mail:email
Právní forma:Příspěvková organizace
IČO:48 895 407
Účet školy:6015–34325751/0100 Komerční banka, a. s.,Žďár nad Sázavou
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70 890 749
Škola sdružuje:1. Gymnázium kapacita: 510 žáků IZO: 102 943 516
2. Školní jídelna: kapacita: 510 jídel IZO: 110 250 052
Studijní obory:1. 79-41-K/41 Gymnázium      (čtyřleté denní studium)
2. 79-41-K/81 Gymnázium      (osmileté denní studium)