Instagram

Ing. Petr Čejka

Zkratka: Čj
Předměty: Ivt

E-mail: [email protected]

Místnost: Kabinet informatiky a výpočetní techniky
Telefon: 566 653 831

Icons made by Freepik from www.flaticon.com