Instagram

PhDr. Milan Hána

Zkratka: Hn
Předměty: Zsv, Čj, D (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Zástupce TU Oktáva, Zástupce ředitele, Výchovný poradce, Vedoucí předmětu Zsv, Zástupce školy v Radě rodičů, Člen inventarizační komise

Místnost: Zástupce ředitele
Telefon: 566 653 815