Přehled projektů gymnázia | Archiv článků

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Přehled projektů gymnázia

Datum: 5.2.2011 | Karel KotenConstructing Active Citizenship with European YouthConstructing Active Citizenship with European Youth (2016 – 2017)
» projekt Catch EyoU usiluje o rozvíjení schopnosti komunikace mezi mladými lidmi a také o posílení jejich vztahu s EU
» do projektu je zapojeno několik škol z celé Evropy a každá škola má za úkol zabývat se problémem z jejich okolí, který vnímají jako nejvíce aktuální
» my jsme se po důkladném zvážení rozhodli zabývat tématikou mezigenerační propastiGet On Your Bikes, Europe´s Back in Business!Get On Your Bikes, Europe´s Back in Business! (2014 – 2017)
» mezinárodní projekt podporovaný Evropskou unií (Erasmus+), spolupráce 8 středních škol, jednacím jazykem je angličtina
» zaměření na cyklistiku, její propagaci a propojení s podnikáním, podpora sportu
» kartografie, fyzika, moderní technologie používané v cyklistice, poznávání světa a jeho kultur, komunikační dovednosti, překonávání jazykových bariérVzdělávat se lze v každém věkuVzdělávat se lze v každém věku (2014 - xxxx)
» projekt gymnázia určený pro širokou veřejnost, především pro zájemce o vzdělávání a pro příznivce gymnázia
» přednášky z oblasti cestování–geografie, politologie, architektury, nové poznatky biologie a fyziky, astronomie, letecké techniky... Přednášejícími jsou převážně učitelé gymnázia, ale také odborníci z praxe a výzkumných ústavů (jazykovědci, fyzici, astronomové...)Filmový klub při ZSVFilmový klub při ZVS (2016 - 2018)
» projekt propaguje kvalitní filmovou tvorbu, která přináší nejen zábavu, ale také rozšiřuje obzory a často nutí k zamyšlení
» bude dán prostor známým filmům z české i světové kinematografie; zaměření na témata dnešního světa, na život inspirativních lidí...
» děkujeme projektu "Jeden svět na školách" za poskytnutí filmové databázePortsmouth 2015Výzva č. 56 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2015 - 2015)
» projekt umožní zlepšit jazykové kompetence 45 žáků školy v anglickém jazyku a 20 žáků školy v německém jazyku formou jazykově - vzdělávacích kursů v zahraničí
» žáci budou mít možnost seznámit se s reáliemi cizích zemí, procvičit své komunikační dovednosti přímo v rodinách a prohloubit své znalosti cizího jazyka
» projekt materiálně podpoří vznik Čtenářských dílen a tím pomůže zlepšit čtenářskou gramotnosti žáků školyLogo projektuŠkola dotykem AKADEMIE (2015 - 2016)
» projekt navazuje na projekt Škola dotykem (2014 - 2015) a pokračuje ve výzkumu přínosu dotykových technologií pro výuku
» koordinátorem projektu je EDUkační LABoratoř
» na školách zapojených do projektu se pořádají bezplatné semináře pro učitele se zaměřením na smysluplné využití tabletů ve výuceDotkněme se budoucnostiDotkněme se budoucnosti (2014 - 2015)
» další vzdělávání pedagogů orientované na výuku s využitím mobilních dotykových technologií; získání know-how pro efektivní využití moderních dotykových zařízení
» integrace tabletů do stávajícího ICT vybavení školy, příprava na technologii BYOD (Bring Your Own Device)
» schopnost nalezení, tvorby a využití nových výukových obsahů, včetně jejich sdílení (webová úložiště výukových materiálů, Windows Store, OneDrive…)Škola dotykemŠkola dotykem (2014 - 2015)
» výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií pro výuku
» vyhodnocení vlivu dotykových technologií na přípravu učitelů na výuku a na průběh vyučovací hodiny (výběr témat, příprava výukových materiálů, žákovské projekty, videoblogy, předávání zkušeností...)
» zhodnocení postoje žáků ke škole a ke vzdělávacímu procesu po zapojení tabletů do výukyBadatelská centraBadatelská centra pro přírodní vědy (2013 – 2015)
» vybudování laboratoře pro podporu výuky přírodních věd a podporu volnočasových aktivit žáků gymnázia i žáků spádových škol
» vybavení sedmi pracovišť moderní technikou pro badatelskou činnost žáků (vysokorychlostní kamera, termokamera, mikroskop, spektrometr, sada pro zkoumání vlastností světla…)
» na projekt bude navazovat další vzdělávání učitelů, příprava metodických listů...Přírodní a technické oboryPřírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (2013 - 2015)
» podpora přírodovědného a technického vzdělání žáků
» podpora volnočasových aktivit žáků gymnázia i žáků z partnerských základních škol formou nepovinných kroužků, přednášek na odborná témata a exkurzí
» podpora lepšího vybavení učeben a laboratoří přírodních věd
» součástí je dlouhodobý fyzikální projekt zaměřený na fyziku létáníProjekt Šablony 2012 - 2014Projekt ŠABLONY - Využití ICT na Gymnáziu (2012 - 2014)
» metodické kurzy pro učitele cizích jazyků
» inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
» inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
» metodické vzdělávání, podpůrné kurzy, tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuceComenius Europe´s LandThe Science, Culture and Economics of Europe's Land 2012 - 2014
» současná problematika půdního fondu - ochrana, využití, hospodaření s půdním fondem, vliv techniky, alternativní zdroje energie...
» jednotlivé školy připravují setkání - konference; součástí konferencí jsou exkurze, laboratorní měření, prezentace, diskuse, společenská setkání...
» projekt je financován EU z programu Comenius a účastní se ho 12 evropských školVesmír_01VESMÍR_01 - fyzikální projekt 2011 - 2012
» projekt orientovaný na získání znalostí o vesmíru, o jeho vývoji a o jeho dobývání v závislosti na technickém pokroku; propojení znalostí z mikrosvěta s megasvětem
» přednášky ve spolupráci s AU AV ČR, FÚ AV ČR, ÚČJF MFF UK a CSO
» exkurze do Techmania Science Center v Plzni, do ESA a DLR v Kolíně nad RýnemMission PurbeckRecognising Influences, Inspiring Future - mezinárodní projekt 2009 - 2011
» náročný mnohaoborový projekt (výtvarné umění, dějiny, literatura, divadlo...) pro dvě věkové skupiny studentů ve třech jazycích
» společná práce byla postavena na základech evropského kulturního dědictví; aktivity projektu vycházely z regionálních pověstí a legend Vysočiny, Dorsetu a Andalusie
» v rámci projektu proběhlo 6 konferencí pro studenty i učiteleZe školení metodikůNové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina (2009 - 2012)
» zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku – interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software
» tvorba metodických příruček a výukových materiálů pro jednotlivé předmětové skupiny - interaktivní hodiny
» vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů a v používání příslušné technikyJETaEDU_03JET a EDU - fyzikální projekt 2009 - 2010
» nejnovějšími poznatky jaderné fyziky; technické principy získávání jaderné energie; zaměření na jadernou syntézu
» přednášky ve spolupráci s FZÚ AV ČR, ÚFP AV ČR, ÚJČF MFF UK, PřF MU a ČEZ
» exkurze do JET v Culhamu ve Velké Británii a Cité des Sciences v PařížiAndøya Rocket RangeCanSat - European CanSat Competition 2010
» pět studentů se zúčastnilo soutěže pořádané Evropskou kosmickou agenturou
» konstrukce družice, která má rozměry běžné plechovky od coly a zvládne radiokomunikaci se základnou, měření atmosferických...
» finále soutěže na raketové základně Andøya Rocket Range v Norsku
» spolupráce s CSO Praha, Sensit s.r.o., Krajem VysočinaÚJFFyzika a my - fyzikální projekt 2008 - 2009
» projekt zaměřený na fyziku všedního dne, fyzikální výzkum a energetiku, fyzikální podmínky pro život
» přednášky na téma jaderné reaktory, urychlovače, alternativní zdroje energie, výroba a vlastnosti křemíku,...
» návštěva technického muzea a fyzikálních výstav; exkurze do EDU, přečerpávací elektrárny, ÚJF; fyzikální soutěže
» spolupráce s MU Brno, ÚJF Řež, JE Dukovany, Sensit s.r.o., ČEZExpedice mikrokosmos 01Expedice Mikrokosmos - fyzikální projekt 2007
» kvantová a částicová fyzika, teorii velkého sjednocení a kosmologiie
» metody současného jaderného výzkumu
» exkurze 39 studentů a 9 učitelů do Evropského centra pro jaderný výzkum CERN v Ženevě
» spolupráce s PřF MU Brno, MFF UK Praha a střediskem CERN