Ekologická olympiáda | Aktivity

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Cycling and Enterprise - Chorvatsko

Ekologická olympiáda

Datum: 6.12.2017 | Nikol Filipi, Anna Křečková, Klára Jagošová

ChaloupkyVe středu 8. listopadu 2017 se na nádraží sešel pečlivě vybraný tým v čele s paní učitelkou Pohankovou, aby předvedl své znalosti na 23. ročníku ekologické olympiády. Ačkoli to zprvu vypadalo, že se letos gymplácký tým z důvodu rozpadu původní trojice této prestižní soutěže nezúčastní, opak byl nakonec pravdou. Studentky Nikol Filipi a Anna Křečková ze septimy a Klára Jagošová z 2. A společně vyrazily na výpravu do Ekocentra Chaloupky u Kněžic, kde se měly poprat se záludnými úkoly ekologické olympiády, tentokrát na téma „Dřeviny rostoucí mimo les“.


Stěžejní úlohou byla malá maturita a domácí úkol s názvem Památné stromy v okolí. Tento úkol spočíval ve zdokumentování deseti až dvaceti zajímavých či významných stromů v našem okolí a jejich zanesení do mapy. Přestože měl nově složený tým velice málo času na přípravu otázek z malé maturity a dokumentaci stromů, týmový duch (a dva dny studijního volna) popoháněl mladé ekoložky k vynikajícím výkonům.

Během třídenního pobytu v Chaloupkách si děvčata vyzkoušela nejrůznější zajímavé aktivity jako například vyrábění píšťalek či vyřezávání ze dřeva, přičemž se všechny dokázaly pořezat. V průběhu těchto oddechových kreativních chvil byly postupně volány všechny týmy na první poznávačku, a sice poznávání stromů podle dřeva. Tato poznávačka byla pro studentky rána pod pás, a tak z deseti zástupců poznaly pouze jeden, což je posunulo na předposlední místo v tabulce. Toto umístění bylo pro děvčata velmi skličující, ale to by přece nebyly pořádné gymplačky, kdyby se ještě nesnažily zabojovat. Vrhly se do toho nanovo a na dalších poznávačkách si vedly velice dobře.

Druhý den se z desátého místa přesunuly na šesté, a to jim dodalo další energii a vůli chtít být lepší. V tomto dni také absolvovaly stezku složenou z patnácti stanovišť, která jim také pomohla získat nějaké body a udržet umístění. Avšak čtvrteční večer byl večerem malé maturity a také večerem plným štěstí a spokojenosti, neboť téma Strom jako biotop, které si děvčata vytáhla, bylo trefou do černého. V dalších patnácti minutách se odehrál ten nejzásadnější boj o body, ve kterém žďárská děvčata zvítězila s počtem 18,5 bodů z 20 možných, což je posunulo na čtvrtou příčku tabulky.

Třetí a zároveň poslední den expedice naše gymplačky získaly ještě několik bodů ze závěrečných poznávaček, čímž si zajistily krásné bramborové umístění s celkovým počtem 67 bodů.

Ekologická olympiáda


V rámci domácího úkolu s názvem Památný strom, jsme zpracovali mapu, do které jsme vyznačili několik zajímavých stromů v okolí Žďáru nad Sázavou. https://www.mapotic.com/vyznamne-stromy
V následujícím dotazníku Vás prosíme o zvolení stromu, který by si podle Vás zasloužil zpamátnění. Na základě tohoto dotazníku o zpamátnění Vámi zvoleného stromu požádáme. Děkujeme! :)

Odkaz na hlasování: https://www.survio.com/survey/d/A2G8S6V8R1P5I8I9B

» Kompletní fotogalerie