Kateřina Fialová – Cena hejtmana Kraje Vysočina 2017 | Aktivity

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Česko – německé setkání studentů červenec 2016

Kateřina Fialová – Cena hejtmana Kraje Vysočina 2017

Datum: 7.8.2017 | Milan Hána

Stalo se již tradicí, že na konci každého školního roku oceňuje Kraj Vysočina nejúspěšnější studenty v těchto oborech: přírodovědném, uměleckém, technickém, humanitním a sportovním.

Z návrhů škol vybere odborná porota nejlepší studenty, kteří získají nominace v jednotlivých oborech. S těmi je již spojena finanční odměna. Nominace je rozdělena na základní školy (a jim odpovídající ročníky gymnázií) a střední školy.

V letošním školním roce získalo naše gymnázium nominace v těchto oborech:

Nižší gymnázium:
Přírodovědný oborKateřina Fialová (kvarta)
 Jakub Mašek (prima)
Sportovní oborBarbora Machalová (kvarta)

Vyšší gymnázium:
Humanitní obor Michael Koudela (septima)
Technický obor Jan Rosecký (3. A)
Přírodovědný obor Martin Kovanda (oktáva)

Kateřina Fialová – Cena hejtmana Kraje Vysočina 2017Ze všech nominovaných v jednotlivých oborech vybrala odborná porota nositele ceny Talent Vysočiny 2017. Vyvrcholením celého slavnostního večera je udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina 2017. Na tuto cenu byli navrženi 3 žáci z celkového počtu 160 nominovaných. O udělení ceny rozhoduje hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Jednou ze tří odměněných byla Kateřina Fialová z kvarty. Moderátorku Danielu Písařovicovou z České televize zajímala především účast Kateřiny na evropském projektu Mars 2017. V rámci projektu testovala vybraná skupina badatelů životní podmínky na této planetě.

Všem oceněným gratulujeme a zároveň jim přejeme, aby se jim i nadále dařilo v soutěžích, kde excelovali v právě uplynulém školním roce.