Středoškolská odborná činnost 2017 [aktualizováno] | Aktivity

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Mauthausen 2016

Středoškolská odborná činnost 2017 [aktualizováno]

Datum: 2.5.2017 | Milan Hána

Krajské koloVýsledky krajského kola:
A. Krnáčová, 2. místo
K. Gregarová, 3. místo

Výsledky okresního kola:
K. Gregarová, 1. místo, postup do krajského kola
A. Krnáčová, 1. místo, postup do krajského kola

GRATULUJEME!

» Aktualizovaný archiv SOČDalší ročník středoškolské odborné činnosti (SOČ, 39. ročník) je opět před námi. Po roční přestávce proběhnou veřejné obhajoby prací, které snesou kritéria skutečné vědy. Obhajoba bude o to zajímavější, že se jedná v případě všech soutěžících o jejich první vstup na půdu vědecké práce.

V letošním roce bude nabídka prací pestřejší, neboť na naší škole proběhnou obhajoby okresního kola. Tedy i v oborech, kde naši studenti nesoutěží.

Program okresního kola SOČ na naší škole
(Technické obory probíhají ve stejnou dobu na SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou.)

Představujeme Vám naše soutěžící:

Kateřina GregarováKateřina Gregarová – Problematika nekontrolovaných chovů psů v České republice /4. A
04. biologie
Anotace: Tato práce se zaměřuje na problematiku nekontrolovaných chovů psů v České republice. K tomuto tématu stále neexistuje mnoho zdrojů, a proto bylo těžké najít informace, ze kterých bych čerpala. Nejdříve jsem se pokusila seznámit čtenáře s anatomií, fyziologií a chováním psů, následně jsem popsala průběh života psů v nekontrolovaných chovech. Toto téma jsem si vybrala, protože nekontrolované chovy se na našem území neustále rozšiřují a veřejnost o tom nemá sebemenší ponětí.
Klíčová slova: Pes; nekontrolovaný chov; týrání


Aneta KrnáčováAneta Krnáčová – Svět modelingu /4. A
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Anotace: Práce se zabývá problematikou modelingu. Většina populace není obeznámena s tím, co modeling doopravdy obnáší. Informace, které se k lidem dostávají, jsou pouze povrchní zprávy zprostředkované pomocí bulvárního tisku. Cílem mé práce bylo obeznámit širokou veřejnost s opravdovým chodem modelingového světa.
Klíčová slova: Modeling; svět modelingu; problematika modelinguÚspěch ve vyšších kolech SOČ může soutěžícím zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.