Školní rok

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Sport

Školní rok

Roční období se střídají. Zrovna tak plyne školní rok. Z nejistých žáků se stávají studenti, kteří záhy pochopí, že jim na gymnáziu nikdo hlavu neutrhne a že jejich pedagogové je provedou cestou k vyššímu vzdělání, někdy trochu trnitou. Ale výsledek stojí za to!

Letem světem školním rokem

První pololetí
1. 9. 2016 Zahájení výuky
21. 11. 2016 Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
23. 11. 2016 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
24. 11. 2016 Plenární schůze rodičů
30. 1. 2017 Uzavření klasifikace za 1. pololetí
1. 2. 2017 Klasifikační porada za 1. pololetí
3. 2. 2017 Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Druhé pololetí
3. 4. 2017 Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
5. 4. 2017 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
6. 4. 2017 Třídní schůzky rodičů  
25. 4. 2017 Uzavření klasifikace maturitních tříd
27. 4. 2017 Klasifikační porada maturitních tříd
26. 6. 2017 Uzavření klasifikace za 4. čtvrtletí
28. 6. 2017 Klasifikační porada za 4. čtvrtletí
30. 6. 2017 Rozdání vysvědčení za 2. pololetí

Cesta k maturitě
11. 4. 2017PP ČJ ve společné části MZ
25. 4. 2017Termín uzavření klasifikace maturitních tříd
27. 4. 2017Klasifikační porada maturitních tříd
2. – 9. 5. 2017PP a DT společné části MZ
15. – 18. 5. 201715. – 18. 5. 2017

Prázdniny
Podzimní 26. a 27. 10. 2016
Vánoční 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní 3. 2. 2017
Jarní 20. 2. – 26. 2. 2017
Velikonoční 13. a 14. 4. 2017
Hlavní 1. 7. – 1. 9. 2017
Státní svátky a dny pracovního klidu
Den české státnosti 28. 9. 2016
Den vzniku sam. čs. státu 28. 10. 2016
Den boje za svobodu a demokracii   17. 11. 2016
Den obnovy sam. českého státu1. 1. 2017
Velký pátek 14. 4. 2017
Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
Svátek práce 1. 5. 2017
Den vítězství 8. 5. 2017
Den slov. věrozv. Cyrila a Metoděje5. 7. 2017
Den upálení Mistra Jana Husa6. 7. 2017

Navštivte nový informační portál pro návštěvníky a obyvatele města Žďár nad Sázavou.