Pro uchazeče

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Soutěž mladých zdravotníků

Základní informace pro uchazeče

Zájem o studium na naší škole je způsoben vysokým procentem absolventů přijatých ke studiu na vysoké školy, velmi dobrou kvalitou výuky jednotlivých předmětů a možností získání všestranného vzdělání.

Taktéž přátelská atmosféra, padesátiletá tradice a dobrá pověst školy vykonává své.

Pedagogický sbor věnuje zvýšenou pozornost problémům, se kterými se setkávají žáci při přechodu ze základní školy na gymnázium. Významnou roli pro vytvoření třídního kolektivu sehrávají adaptační kurzy GO!.

Gymnázium poskytuje nejen všeobecný přehled, ale také dostatek času k tomu, aby se student mohl v klidu rozhodnout, jaké povolání si zvolí.

Dobré vyhlídky mají i absolventi, kteří nechtějí dále studovat. Právě gymnazisté v porovnání s ostatními absolventy středních škol vykazují nejnižší procento nezaměstnanosti, jsou totiž dobře jazykově vybaveni, ovládají informační technologie a jsou flexibilní.

Informace k přijímacímu řízení

20.4.20174 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou [celý článek]

Dvakrát třetí místo! (Poznej Vysočinu a dějepisná soutěž)

3.4.2017Studentka, která obsadila tyto bronzové mety, je Anna Švaňhalová z kvarty. První ocenění vyhrála v soutěži „Poznej Vysočinu“ a podruhé zabojovala v dějepisné soutěži. [celý článek]

Filmový klub: V paprscích slunce – středa 22. března

16.3.2017Zveme všechny studenty vyššího stupně a učitele na další promítání Filmového klubu při ZSV, které se uskuteční ve středu 22. 3. v 14.00 hodin v učebně fyziky. Bude promítán film V paprscích slunce zachycující společnost v komunistické diktatuře Severní Korey. [celý článek]

Svět (a) energie

13.2.2017Ve čtvrtek 26. ledna jsme se zúčastnili v jihlavském Kině Dukla besedy s Ing. Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. [celý článek]

Best in English - 2. místo v Kraji Vysočina

11.2.2017Koncem roku 2016 se naše škola opět přihlásila do soutěže v angličtině, letos pod názvem Best in English v celoevropském měřítku. Možnost poměřit se se svými vrstevníky napříč Evropou jsme nabídli všem žákům vyššího gymnázia a těch soutěživých se našlo 85. [celý článek]

Příprava na přijímací zkoušky

15.12.2016Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. [celý článek]

Dny otevřených dveří 2017

6.12.2016Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 proběhnou na naší škole tradiční Dny otevřených dveří. Zájemci o studium na gymnáziu budou mít možnost seznámit se nejen s prostředím, ve kterém budou studovat, ale i s učiteli a žáky školy, dozvědět se přímo u zdroje informace o přijímacím řízení. [celý článek]

Byli jsme v divadle

29.11.2016Dne 3.11. navštívili naši studenti představení Salesiánského divadla v angličtině - adaptaci románu Charlese Dickense Oliver Twist. [celý článek]

Takový byl Festival vzdělávání 2016

20.11.2016Navštívili jste stánek naší školy? Přemýšlíte o studiu na našem gymnáziu? Dokonce jste se již rozhodli? Vyhráli jste jedno z našich triček? Právě Vám jsou určeny následující řádky. [celý článek]

Festival vzdělávání 2016 – pozvánka

7.11.2016Chcete získat informace a materiály o Gymnáziu Žďár nad Sázavou? A navíc vyhrát gymnazijní tričko se znakem školy? Navštivte stánek naší školy na veletrhu středních škol (Dům kultury, 10. 11. 2016). [celý článek]

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Navštivte nový informační portál pro návštěvníky a obyvatele města Žďár nad Sázavou.