Pro uchazeče

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Základní informace pro uchazeče

Zájem o studium na naší škole je způsoben vysokým procentem absolventů přijatých ke studiu na vysoké školy, velmi dobrou kvalitou výuky jednotlivých předmětů a možností získání všestranného vzdělání.

Taktéž přátelská atmosféra, padesátiletá tradice a dobrá pověst školy vykonává své.

Pedagogický sbor věnuje zvýšenou pozornost problémům, se kterými se setkávají žáci při přechodu ze základní školy na gymnázium. Významnou roli pro vytvoření třídního kolektivu sehrávají adaptační kurzy GO!.

Gymnázium poskytuje nejen všeobecný přehled, ale také dostatek času k tomu, aby se student mohl v klidu rozhodnout, jaké povolání si zvolí.

Dobré vyhlídky mají i absolventi, kteří nechtějí dále studovat. Právě gymnazisté v porovnání s ostatními absolventy středních škol vykazují nejnižší procento nezaměstnanosti, jsou totiž dobře jazykově vybaveni, ovládají informační technologie a jsou flexibilní.

Výstava Počítačová malba - Pavel Bezděčka

5.10.2017Výstava Malba na počítači je rovnocenná tradičním technikám malby, jen místo štětců, špachtlí a jiných pomůcek používá Pavel Bezděčka myš nebo status. Nevytváří digitální obrazy, ale maluje reálné obrazy pomocí digitální techniky. S dílem Pavla Bezděčky se můžete seznámit v prostoru školní galerie před sborovnou. [celý článek]

Za zážitky a poznáním tentokrát do Skotska

3.10.2017Abychom studentům naší školy zpříjemnili začátek školního roku a podpořili jejich zájem o studium angličtiny, zorganizovali jsme pro ně společně s cestovní kanceláří Školní zájezdy devítidenní výlet do Velké Británie. Na cestu se vypravilo téměř devadesát studentů. [celý článek]

Maturanti vystavují

26.6.20179 studentů našeho gymnázia, kteří maturovali v tomto školním roce z výtvarné výchovy, vystavuje svoje závěrečné práce v České spořitelně. [celý článek]

Výsledky přijímacích zkoušek 2017

28.4.2017Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků a do primy jsou zde. [celý článek]

Informace k přijímacímu řízení

20.4.20174 důležité kroky, které musíte uskutečnit k úspěšnému přihlášení dítěte ke studiu na Gymnáziu Žďár nad Sázavou [celý článek]

Příprava na přijímací zkoušky

15.12.2016Pro uchazeče o studium na naší škole z pátých i devátých tříd pořádáme zdarma semináře k přípravě na přijímací zkoušky. [celý článek]

Dny otevřených dveří 2017

6.12.2016Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 proběhnou na naší škole tradiční Dny otevřených dveří. Zájemci o studium na gymnáziu budou mít možnost seznámit se nejen s prostředím, ve kterém budou studovat, ale i s učiteli a žáky školy, dozvědět se přímo u zdroje informace o přijímacím řízení. [celý článek]

Takový byl Festival vzdělávání 2016

20.11.2016Navštívili jste stánek naší školy? Přemýšlíte o studiu na našem gymnáziu? Dokonce jste se již rozhodli? Vyhráli jste jedno z našich triček? Právě Vám jsou určeny následující řádky. [celý článek]

Festival vzdělávání 2016 – pozvánka

7.11.2016Chcete získat informace a materiály o Gymnáziu Žďár nad Sázavou? A navíc vyhrát gymnazijní tričko se znakem školy? Navštivte stánek naší školy na veletrhu středních škol (Dům kultury, 10. 11. 2016). [celý článek]

Úřední hodiny během hlavních prázdnin

22.6.2016Úřední hodiny během hlavních prázdnin (1. 7. – 31. 8.), středa: 8.00 – 10.00 hod. [celý článek]

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Navštivte nový informační portál pro návštěvníky a obyvatele města Žďár nad Sázavou.