Pro studenty

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vzdělávat se lze v každém věku

Základní informace pro studenty

StudentiHlavní důraz klademe na přípravu studentů ke studiu na všech typech vysokých škol. Naši studenti jsou pravidelně úspěšní v přijímacích řízeních na nejžádanější obory (ekonomické, právnické, lékařské, cizí jazyky). V minulém školní roce bylo z našeho gymnázia přijato ke studiu na VŠ 99% studentů.

Vhodné podmínky samozřejmě vytváříme i pro studenty, kteří se nedostanou nebo nechtějí dále studovat na VŠ. Převážná většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách.

Absolventi, kteří se rozhodnou nastoupit přímo do zaměstnání, mohou využít kvalitní jazykovou přípravu (2 cizí jazyky), dobrou znalost mateřského jazyka, praktické zvládnutí obsluhy výpočetní techniky a všeobecný přehled.

Suit up den poprvé na GymZR!

9.10.2017Suit up den poprvé na GymZR! Buďte styloví a přijďte do školy ve společenském oblečení - v pátek 13. října. [celý článek]

Úřední hodiny během hlavních prázdnin

1.7.2017Úřední hodiny během hlavních prázdnin (1. 7. – 31. 8.), pondělí: 9.00 – 11.00 hod. [celý článek]

Prima 2017/2018 - informace

29.6.2017Úvodní informace pro nastupující třídu primu - seznam sešitů a termín adaptačního kurzu GO! [celý článek]

Dřívější ukončení školního roku 2016/2017

25.6.2017 [celý článek]

Třídní schůzky s rodiči - 6. dubna 2017

23.3.2017Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhnou od 15.30 hod. třídní schůzky s rodiči. Po schůzkách v jednotlivých třídách se sejdou členové Rady rodičů ve sborovně školy. [celý článek]

Ples maturantů 2017

9.2.2017Studenty maturitních ročníků čekají na konci studia tři milníky: ples maturantů, maturitní zkouška a přijímací pohovory na vysoké školy. Ples maturantů patří určitě mezi očekávané a oblíbené akce. Letošní proběhne 17. 2. 2017 v Domě kultury Žďár nad Sázavou. [celý článek]

Německá lektorka na našem gymnáziu

28.12.2016Od začátku listopadu působí na naší škole německá lektorka Kristine Eckholt. Jednou týdně vede hodiny německého jazyka ve třídě kvarta a třetích ročnících. [celý článek]

Shromáždění rodičů – pozvánka

17.11.2016Plenární shromáždění rodičů proběhne ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 15.30 hod. v  aule školy. [celý článek]

Rada studentů ve školním roce 2014/2015

5.6.2015Školní rok se blíží ke konci a Rada studentů předkládá výroční zprávu za první rok svého působení na Gymzr. [celý článek]

Informace k maturitním zkouškám - jaro 2015

30.1.2015Informace k maturitním zkouškám pro jarní zkušební období roku 2015. [celý článek]

<< < 1 2 3 4 > >>

Navštivte nový informační portál pro návštěvníky a obyvatele města Žďár nad Sázavou.