Maraton psaní dopisů 2017 | Aktivity

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Cycling and Enterprise - Chorvatsko

Maraton psaní dopisů 2017

Datum: 11.1.2018 | Eliška Výmolová

Maraton psaní dopisů 2017 proběhl a naší škole se napsalo celkem 62 dopisů! Účast byla větší, než jsme očekávali, a proto všem, kteří napsali dopis, moc děkujeme. Hlavní poděkování patří studentům septimy, kteří se aktivně zapojili do organizace a sami i velké množství dopisů vlastnoručně napsali.


Maraton psaní dopisů 2017

Navštivte nový informační portál pro návštěvníky a obyvatele města Žďár nad Sázavou.